Důležité dokumenty

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

FINANCE

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 

Návrh rozpočtu 

Schválený rozpočet 

Schválený závěrečný účet 2015, 2016, 2017

SMLOUVY

SMLOUVA O PARTNERSKÉM PŘÍSPĚVKU S DSO METUJE

VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O UKLÁDÁNÍ ODPADŮ 1/2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA

VÝSLEDKY VOLEB

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2018

Výsledky volby prezidenta ČR 2018 – 1.kolo

Výsledky volby prezidenta ČR 2018 – 2.kolo

Výsledky voleb Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 2016

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2014

 

OSTATNÍ

Jednací řád zastupitelstva

Kontrolní řád obce Černčice

Směrnice k provádění inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Černčice

Směrnice VZMR

PLÁN INVENTUR na rok 2018