Důležité dokumenty

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

FINANCE

Rozpočtová opatření rok 2017

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 

Návrh rozpočtu 

Schválený rozpočet 

Návrh závěrečného účtu 2016

Schválený závěrečný účet 2015, 2016

OSTATNÍ

Směrnice na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Jednací řád zastupitelstva

Výsledky volby prezidenta ČR 2018 – 1.kolo

Výsledky volby prezidenta ČR 2018 – 2.kolo

Výsledky voleb Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 2016

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2014