Černčická věž

Z HISTORIE

Černčická věž byla postavena již v roce 1613 v renesančním stavebním slohu. Hlavní zásluhu na tomto měl tehdejší patron a majitel novoměstského panství Rudolf Štubenberk. Proto také byl nad vstupem do věže v kameni vytesán erb tohoto rodu, tj. obrácená kotva, obdobně jako tomu je u věže v sousedních Bohuslavicích.

černčická věž 2

Věž je čtvercového půdorysu velikosti  8×8 m a její výška je 25 m. Má pět nadzemních podlaží, která jsou vzájemně propojena dřevěnými schody. První čtyři podlaží mají silné kamenné zdi, poslední podlaží, kde byly osazeny zvony, je z masivní dřevěné konstrukce obité bedněním. Střecha je kryta šindelem.

černčická věž 3

Jak uvádí J. K. Rojek ve svých záznamech, byly v 1. polovině 19. století na věž umístěny tři zvony, které oznamovaly do vsi události radostné i smutné. Zvaly do kostela na pobožnost, oznamovaly čas poledne, klekání, úmrtí, pohřby apod.

Z těchto tří zvonů byl největší sv. Jakub, vážící 17 centů. Byl také nejmladší, z roku 1577. Měl latinský nápis „Slovo páně zůstává na věky.“ Tento zvon ale v roce 1907 pukl. Byl proto přelit a v r. 1917 zrekvírován pro válečné účely.

Druhý zvon sv. Jan Křtitel, mající hmotnost 10 centů pochází rovněž z 16. století. Má latinský nápis tohoto znění: „Léta páně 1512 tento zvon slit jest k chvále boha všemohoucího a blahoslavené Marie, vždy panny a všech svatých, skrze mne, Ondřeje, řečeného Žáček z Hradce nad Labem. Amen.“ Také tento zvon měl pohnutý osud, neboť jej zabavili pro německý válečný průmysl v době II. světové války. V roce 1942 byl z věže sejmut a odvezen. Po válce se jej však podařilo nalézt a tak byl roku 1945 s velkou slávou vrácen na své původní místo, kde je dosud.

černčická věž4

Poslední zvon sv. Anna o hmotnosti 4 centů byl ze 17. století. Na něm byl uveden tento nápis: „Léta 1620. Volej, nepřestávej, jako trouba povíš hlasu svého a zvěstuj lidu mému mrzkosti jich.“ I tento zvon byl v době I. světové války zrekvírován a zničen.

V roce 1822 při požáru chalup čp. 23,25 a 26 byla ohrožena i věž, avšak díky obětavému úsilí místních občanů se podařilo oheň včas uhasit. Roku 1863 byla provedena obnova věže, jak uvádí nápis, vytesaný nad jejím vstupem. V r. 1904 byl (dle zápisu v obecní kronice na str. 41), již zmíněný znak Štubenberků upraven na nynější IHS.

SOUČASNOST

V průběhu dalších desetiletí byly prováděny udržovací práce, ale celkově věž pomalu chátrala. Proto zastupitelstvo obce v roce 2009  rozhodlo, že se pokusí získat peníze z evropských strukturálních fondů  a pustí se do celkové rekonstrukce. V roce 2012 se plány začaly měnit ve skutečnost. Začala největší oprava této stavby od doby jejího vzniku. Bylo vyměněno podbití, šindelová krytina, část krovu, opravena omítka,  kamenické prvky a namontována nová elektroinstalace. Aby se zvonice ještě více využila, vybudoval se nový vyhlídkový ochoz. V průběhu oprav byla v báni věže nalezena zpráva z roku 1971, napsaná tehdejším předsedou MNV a řídícím učitelem panem Jaroslavem Pohlem. I my jsme vložili do nově pozlacené báně vzkaz budoucím generacím. V červnu 2012 odjelo zastupitelstvo do holandského Astenu, aby bylo účastno odlití nového zvonu, jehož realizací byl pověřen jeden z nejlepších českých zvonařů Petr Rudolf  Manoušek. 1-C2

V rámci závěrečných oprav zvonice byl 30. srpna 2012 vyzdvižen na své místo sv. Jakub, zvon, který byl vytvořen v co nejvěrnějším napodobení ke svému originálu, o který jsme bohužel přišli. Dílo stálo 650 000 korun a je vybaveno moderní technologií pro automatické vyzvánění. Při příležitosti 400. výročí postavení zvonice se 29. června 2013 konalo slavnostní pokřtění nového zvonu spojené se srazem rodáků a přátel obce Černčice.

1-Obrázek