Sociální služby

Navázali jsme spolupráci s Městským střediskem sociálních služeb OÁZA. Naši občané tak mohou nově využívat terénní pečovatelskou službu. Cílem pečovatelské služby je podporovat klienta v zachování samostatného způsobu života v jeho přirozeném domácím prostředí. Tato služba je dotovaná krajem i obcí a část si hradí klient sám.

K tomuto účelu slouží poskytování zejména těchto služeb:

  • donáška nebo dovoz oběda, nákupy, nutné pochůzky
  • běžné úkony osobní hygieny, celková koupel klienta
  • práce spojené s udržováním domácnosti, praní a žehlení prádla

 

Podmínky pro poskytování pečovatelské služby

  • cílovou skupinou jsou senioři od 65 let, osoby starší 53 let s chronickým onemocněním nebo jiným zdravotním postižením
  • dočasně nemocné osoby, které jsou soběstačné při základních život zajišťujících úkonech, avšak pro samostatný způsob života potřebují podporu a dopomoc druhé osoby
  • rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

 

Postup podání žádosti

1. Rozhovor se zájemcem a podání žádosti

2. Dojednání rozsahu poskytovaných služeb

3. Podpis smlouvy

 

Informace o úhradách služeb

 

Kontakt

Terénní sociální pracovnice – Bc. Kateřina Petrová, terenni.socialni@msss.cz, 775 070 481