Z historie

2015-hasič.výročka

Založení sboru proběhlo krátce po svěcení župního praporu ve Spech, které se konalo 29. června 1881. Na založení sboru měl hlavní zásluhu pan Josef Žďárek z č.p. 70, který vyzval slovy ,,Musíme to u nás také vzít do ruky a něco dělat“ černčické spoluobčany k činnosti. Ještě téhož roku byl sbor založen a začal s přípravou a výcvikem. Z počátku probíhala pod vedením pana Františka Šichana pouze pořadová příprava na strništích za vsí, mimo dohled některých, nové věci nepřejících spoluobčanů.

Z počátku výzbroj činily pouze pletené džbery na dopravu vody k ohni a tlumice na utloukání jisker. V roce 1883 byl sbor vybaven první hasičskou dvoupístovou stříkačkou od firmy František Smekal Čechy pod Kosířem u Olomouce. Po čtyřiceti letech práce byla stříkačka v roce 1923 zmotorizovaná a byla využívána až do roku 1938, kdy ji nahradila nová moderní motorová stříkačka od firmy Stratílek Vysoké Mýto a automobil na přepravu mužstva. Hasičská zbrojnice byla vybudovaná v roce 1930 na doporučení zemského hasičského dozorce po zemských prohlídkách sboru.

1-3617901--sdh-cerncice--1-950x0p0

V rámci oslav 130.výročí založení sboru byl vysvěcen hasičský prapor, který se tak stal zástavou všech černčických hasičů minulých, současných a především budoucích.

1-3617899--sdh-cerncice-prapor--1-620x0p01-3617900--sdh-cerncice-prapor--1-620x0p0

 

 

 

 

 

 

Po dalších vozidlech Robur a Avia Furgon a požárních stříkačkách PS 8 a PS 12 se dostávám k současnosti. V současné době sbor dobrovolných hasičů v Černčicích disponuje vozidlem Opel, které je přizpůsobeno potřebám převozu požární stříkačky PS 12, veškerého zásahového materiálu a mužstva. Vozidlo je parkováno v hasičské zbrojnici, kde je i společenská místnost.

1-3617904--sdh-cerncice-vyjezdova-technika--1-620x0p0

Sbor je na veřejnosti reprezentován ženským a mužským sportovním družstvem, které sklízí úspěchy své práce v požárním sportu v okrskové soutěži a náchodské hasičské Primátor lize.

3613444--sdh-cerncice--1-620x0p0

Za SDH Černčice

Petr Smola