Ze současnosti

Černčičtí hasiči nespí !

První akcí roku 2018 bylo nejen pro hasiče ale hlavně pro obyvatele naší obce  již tradiční Pálení čarodějnic.  30.4. počasí přálo, silný vítr se na poslední chvíli utišil a čarodějnice na vršku kupy roští rychle vzplála.  

Další a už neodmyslitelná je jarní návštěva dětí z MŠ Černčice v  hasičské zbrojnici, kde si prohlídli techniku a hlavně krásné poháry. Na závěr se svezly hasičským vozidlem ,což je myslím pro některé děti nezapomenutelný zážitek.

Společná akce Dětský den a Pohádkový les, kde se podařila spolupráce všech spolků z vesnice (Hasiči, Spolek přátel Černčic, Myslivci a ZŠ Černčice) se konala na konci května na hřišti za tělocvičnou .

Sportovní družstva mužů a žen  se i letos účastnili soutěží okrsku i soutěží seriálu NHPL. Také jsme přijali možnost aktivně tuto soutěž pořádat. V okrsku se družstvo mužů i žen umístilo shodně na 2 místě a v NHPL muži na 8 místě a ženy na 6 místě a z vyhlášení si přivezly krásný pohár.

8. září při oslavách výročí 700.let první zmínky o naší obci jsme byli zástupci obce požádáni o zajištění občerstvení. Společně se Sokoly jsme si práci rozdělili rovným dílem. Sokol připravoval výborné bramboráky a hasiči měli připravenou vepřovou lornu, klobásy a párky v rohlíku. Akce byla myslím vydařená, tančilo se do pozdních nočních hodin a závěrečný ohňostroj  byl důstojnou tečkou.

Na podzim 5. října jste v naší obci mohli zaregistrovat velké množství hasičské techniky a to i té nejtěžší a výškové. Naštěstí se nejednalo o požár, ale  pouze o Námětové cvičení na místní kravín , kde se účastnily všechny sbory z okolních obcí pod vedením SDH Nové Město nad Metují.

Posvícenská zábava , která také patří k akcím pořádaným hasiči se letos nekonala z důvodu rekonstrukce podlahy v tělocvičně.

V roce 2019 budou naši hasiči opět aktivní nejen v soutěžích, ale i v pořádání akcí pro veřejnost jako je Pálení čarodějnic, Dětský den, Soutěž okrsku a NHPL a Posvícenskou zábavu.  Budeme se na vás těšit !

Jitka Lukášková

Jednatelka SDH Černčice