Územní plán

Územní plán je jedním ze základních dlouhodobých plánovacích dokumentů obce. Pořízení nového územního plánu celého území obce nám stanovuje zákon  č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Ten stanovuje všem obcím, které si pořídily územní plán před rokem 2006 povinnost, pořídit nový, v technickém provedení odpovídající novým předpisům. OZ schválilo nový územní plán v roce 2019.

ÚP Černčice – textová část

ÚP Černčice – výkres základního členění

ÚP Černčice – hlavní výkres

ÚP Černčice – elektrorozvody, plyn, komunikační vedení

ÚP Černčice – vodní hospodářství

ÚP Černčice – výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

ÚP Černčice – výkres širších vztahů

ÚP Černčice – koordinační výkres

ÚP Černčice – výkres záborů půdního fondu

 

Více informací o územním plánování si můžete přečíst na oficiálních stránkách Nového Města nad Metují