Územní plán

Územní plán je jedním ze základních dlouhodobých plánovacích dokumentů obce. Pořízení nového územního plánu celého území obce nám stanovuje zákon  č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Ten stanovuje všem obcím, které si pořídily územní plán před rokem 2006 povinnost, pořídit nový, v technickém provedení odpovídající novým předpisům.

Více informací o územním plánování si můžete přečíst na oficiálních stránkách Nového Města nad Metují. Nahlédnout můžete i do hlavního výkresu a textové části ÚPO Černčice.