ZPRAVODAJ

ČERNČICKÝ ZPRAVODAJ

Vychází čtvrtletně./ Vydává obec Černčice, Černčice 8, 549 01, IČO: 00272558, tel.: 491 475 121, e-mail: obec@cerncice.eu, www. cerncice.eu/ Evidováno Ministerstvem kultury ČR pod číslem E 23767. Náklad 200 výtisků/ Bezplatné. / Redakce: Mgr. Markéta Poláčková, Mgr. Jaroslava Mačková, grafická úprava: Kristýna Světlíková, fotografie: Hana Netíková

Distribuce probíhá do poštovních schránek, v případě, že jste zpravodaj neobdrželi, je možné jej vyzvednout v úřední hodiny na OÚ nebo v místní prodejně.

Černčický zpravodaj 4-2019

Černčický zpravodaj 3-2019

ZPRAVODAJ SVAZEK OBCÍ METUJE

Vychází čtvrtletně./ Vydává Svazek obcí Metuje, Velká Jesenice 200, IČO: 70156239, tel: 606 636 640, e-mail: info@obcemetuje.cz/ Evidováno Ministerstvem kultury ČR pod číslem E 10241. Náklad 1800 výtisků/ Bezplatné. / Redakce: Zdeňka Hovorková, Martina Nováková

Zpravodaj Metuje III. 2019

Zpravodaj Metuje I. 2019