Místní samospráva

Starosta obce: Ing. Martin Machů (neuvolněný)

Místostarosta:  Tomáš Katzer (neuvolněný)

Zastupitelstvo: Ing. Jiří Novák, Jaroslava Jelenová, Mgr. Markéta Poláčková, Ing. Vladimír Fiedler, Mgr. Miroslava Ježková

Finanční výbor: předseda-Jaroslava Jelenová, Ilona Seidlová, Petr Skalický 

Kontrolní výbor: předseda – Ing. Vladimír Fiedler, Jiří Poláček, Radomír Tříska