Místní samospráva

Starosta obce: Jaroslava Jelenová (neuvolněná)

Místostarosta: Mgr. Markéta Poláčková (neuvolněná) tel.608205934

Zastupitelstvo: Ing. Jiří Novák, PhDr. Jana Tomanová, Ladislava Pavlátová, Tomáš Katzer, Jiří Poláček 

Finanční výbor: předseda – Ladislava Pavlátová, Ing. Vladimír Fiedler, Jiří Poláček

Kontrolní výbor: předseda – Ing. Jiří Novák, Zdeněk Wolf, Ing. Josef Lukášek