Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Oficiální název Obec Černčice
2. Důvod a způsob založení Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Organizační struktura místní samospráva
4. Kontaktní spojení kontaktní údaje
5. Bankovní spojení 9526551/0100
6. 00272558
7. DIČ obec není plátcem DPH
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce důležité dokumenty
9. Žádosti o informace Osobně na OÚ v úřední hodiny, písemně.

ZÁKON Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

10. Příjem žádostí a dalších podání ŽÁDOSTI O INFORMACE PODLE ZÁKONA 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SE PODÁVAJÍ

  • ústně – v kanceláři úřadu
  • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu 
  • e-mailem: obec@cerncice.eu
11. Opravné prostředky odvolánístížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
12. Formuláře na OÚ v úřední hodiny
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací na OÚ v úřední hodiny, internetové stránky Portálu veřejné správy České republiky
14. Nejdůležitější předpisy zákon č. 128/2000 Sb., zákon č. 106/1999 Sb., nejdůležitější zákony
15. Sazebník úhrad za poskytování informací informace poskytujeme zdarma jako službu občanům
16. Závěrečný účet důležité dokumenty