Fotogalerie

Masopustní průvod v Černčicích Letošní rok se masopust konal opravdu brzy. 10. února ve 13:00 hodin se na školní zahradě sešlo mnoho krásných masek, které hýřily barvami a veselím. Maskovaní byli nejenom děti, ale i dospělí a bylo potěšením je všechny pozorovat. Masopust byl zahájen písničkou „Masopust držíme“, pan starosta předal všem maskám na tento den vládu nad Černčicemi a po společném fotografování jsme se vydali na cestu Černčicemi. Obecní úřad nachystal výslužku, kterou učitelé a děti rozdávali všem, kdo přišel masopustní průvod přivítat. Počasí nám přálo a tak jsme prožili krásné odpoledne plné radosti, sousedského povídání a mlsání všeho dobrého, co lidé pro děti připravili. Děkujeme všem za milé přijetí, sladkosti, občerstvení a hlavně za finanční příspěvek, který činil 15 230,- Kč. Tyto peníze budou použity na školní výlet dětí z mateřské i základní školy. Mgr. M. Ježková, ředitelka školy

KARNEVAL Vánoční svátky utekly jako voda. Období mezi nimi a Velikonocemi by se ale bez slavnostního hodování a veselí obešlo jen těžko, a tak se i v Černčicích v neděli, 14. ledna, již tradičně konal v obecní tělocvičně karneval. Do krásně vyzdobených prostor přicházely natěšené děti v maskách a nemohly se dočkat řádění mezi stoly, tančení na disco a připravené soutěže, rodiče zase na něco dobrého na zub a setkání se sousedy. Zatímco rodiče popíjeli kávu, limo či něco ostřejšího a zajídali vše párkem v rohlíku, vybranými zákusky či vynikajícími slanými šneky, jejich ratolesti trénovaly hod na šaška, chůzi s vajíčkem na lžíci, hod obručí, namotávaly autíčka, prolézaly tunelem, stavěly komíny a dokonce v tělocvičně i bruslily. A společný tanec pod lanem? Ten snad nikdo nechtěl vynechat. Po odpoledni plném zábavy odcházeli snad všichni spokojení – karneval nás všechny totiž na chvíli spojil. A tak to má být… Za kolektiv MŠ Kateřina Kaufmanová

Světýlka a strašidelné zvuky lákaly menší i větší děti na školní zahradu, odkud se ve středu 25. 10. vycházelo na Strašidelnou stezku. Stezka vedla naší obcí a starým, strašidelným kravínem, který nahánění hrůzy ještě umocňoval. Cesta byla plná různých úkolů a překvapení, které měly děti pobavit a vyzkoušet jejich odvahu. K tomu jim dopomáhala na stanovištích strašidla, mezi kterými byla například mumie, Zloba, hejkalové, Bílá paní a mnoho dalších. Děti musely splnit nelehké úkoly, jako prolézání bažinou, lovení pavouků, vaření čarodějnického lektvaru a mnoho dalších. Některá stanoviště byla více děsivá, jiná zase více zábavná. Děti si tak mohly užít různé emoce a zážitky. Po prokázání odvahy čekala na konci stezky na každého účastníka velká odměna. I tento rok se stezka setkala s velkým zájmem a účastí, za kterou jsme velmi vděční. Děkujeme a těšíme se zase za rok! Mgr. Markéta Kuřátková

V neděli 22. října od 14. hodin proběhlo tradiční posvícenské utkání ve fotbale mezi ženatými a svobodnými. Po vyrovnaném boji nakonec rozhodla zkušenost týmu ženatých a odnesli si výhru 5-4. Dopoledne nám počasí nepřálo, ale v odpoledních hodinách se vyčasilo a akce se moc povedla. Po utkání bylo připravené studené pivo a teplý guláš. Všichni byli spokojeni, tým svobodných do příštího utkání trochu potrénuje a už nyní se těšíme na zápas v roce 2024. Sportu zdar a fotbalu zvlášť. Sokolové z Černčic

Setkání seniorů se zastupiteli obce „Holky, pojďte sem, …“ tímto voláním začínalo vystoupení žáků základní školy na setkání seniorů se zastupiteli obce, které se uskutečnilo v neděli 17. září 2023 od 13 hodin v hostinci U Plašilů. Vystoupení nacvičila paní učitelka Ilona Melicharová, bylo moc hezké a sklidilo veliký potlesk. Pan starosta přivítal všechny přítomné, seznámil je s tím, co nového se v Černčicích událo, co se v budoucnu plánuje. Následoval výborný oběd. Tentokrát paní Plašilová uvařila guláš s knedlíkem, nechyběla káva a zákusky. Všichni se těšili na vystoupení paní Pavlíčkové. Zpívalo se, tančilo, nikomu se domů nechtělo. Nejstarším seniorům, kteří na setkání nemohli přijít, zastupitelé obce oběd i se sladkým zákuskem dovezli domů. Miroslava Ježková

V letošním roce se na nás obrátil pan Umlauf z firmy Racing Services s dotazem na možnost testování závodního speciálu Jana Kopeckého před Barum Czech Rally Zlín, která se v letošním roce konala 18.– 20. srpna 2023. Závodní jezdec Jan Kopecký projížděl naší obcí z Horkalenu směrem na plato a dále na Slavětín a z jeho pohledu se tato cesta jevila jako ideální pro nastavení podvozku před závodní rally. Poté pověřil spolupracovníky ze svého týmu o možnost testování na naší cestě. Po schválení všech dotčených orgánů včetně Policie ČR proběhlo 15. srpna v odpoledních hodinách samotné testování a nastavování podvozku. Vše se podařilo, organizátoři všechny občany na Horkách včas informovali, zajistili bezpečnost provozu a silnici v době testování krátkodobě uzavřeli z důvodu bezpečnosti. Jan Kopecký nakonec Barum Rally v letošním roce vyhrál, a tak jsme rádi, že i naše obec mu malou mírou přispěla k úspěchu v závodech. Tomáš Katzer

MDD v Černčicích Oslava svátku dětí se uskutečnila v neděli 11. června u místní tělocvičny. Začala loutkovým divadlem loutkoherečky Jany Vyšohlídové, dlouholeté členky Divadla Drak, která netradičně ztvárnila příběh Mauglího, kde místo slov byla akce. V příběhu o odvaze a přátelství se promítlo napětí a trochu i nebezpečí. MDD pokračoval ve jménu džungle i v druhé části. Na stanovištích byli žáci 5. ročníku s předem připravenými disciplínami. U slona přenášeli vodu, had pro ně nastražil cestu obratnosti, pavučinou prolézali u pavouka a u opice strefovali banány. Odměnou pro všechny soutěžící bylo zdravé mlsání, sponzorský dar od paní Petry Tláskalové, za který jsme byli moc rádi. Po ukončení disciplín vystoupili páťáci ve stejných tričkách, které si sami navrhli, s písničkou na rozloučenou. K příjemnému posezení nechybělo drobné občerstvení. Dětský den se vydařil. Děkujeme všem klukům z páté třídy za jejich pečlivou přípravu, paním učitelkám z mateřské školy za upečené buchty a paním učitelkám a ostatním pracovníkům základní školy za organizaci celého dne. Mgr. M. Ježková, řed. školy

30. dubna se uskutečnilo tradiční pálení čarodějnic. Jako obvykle jsme se sešli v 17 hodin u zvonice k průvodu vedoucímu až k připravené kupě s čarodějnicí. Účast byla slušná, malých čarodějnic a čarodějů se sešlo dost. Hasiči připravili bohaté občerstvení, klobásy, párky v rohlíku, nealko i alko. Akce se zdařila! Jitka Lukášková

Sraz přátel motocyklů značky JAWA v Ledcích Dne 10.6.2023 se konal 8. sraz přátel značka Jawa v Ledcích. Na srazu nemohli chybět nadšení „motorkáři“ těchto starých strojů z Černčic a Vršovky. Organizaci si vzali za své Jiří Poláček z Černčic a Jaroslav Svatuška z Vršovky. Nenechalo se nic náhodě a některé stroje byly před jízdou zkontrolovány a doladěny vrchním mechanikem panem Hovorkou a následně byla uskutečněna zkušební jízda. Na sraz vyjelo celkem 21 motocyklů různé značky Jawa a ČZ a řízeny byly jak muži, tak ženami, a to ve věkovém rozhraní 15-76 let. Zároveň s námi vyrazil i doprovodný vůz Š Octavia Super z roku 1960, který řídil Jiří Poláček sr. a vezl malé nadšence, kteří ještě nemohli za řídítka motocyklu usednout. Vezl se i prapor naší obce, aby návštěvníci srazu viděli odkud přijela tak velká skupina „motorkářů“, která nešla přehlédnout přes vůni spáleného benzínu s olejem a řevu motorů. Všechny účastníky provázela dobrá nálada. Na srazu jsme se setkali s dalším milovníkem starých strojů z Černčic, panem Jaroslavem Poláčkem, který zde vystavoval své renovované traktory Zetor 25 A a Zetor 4. Organizátoři děkují všem účastníkům vyjížďky, doufají že v příštím roce se řady nadšenců rozrostou a vznikne nový spolek milovníků „veteránů“ značky Jawa a ČZ z Černčic a Vršovky. Lada Pavlátová, Jiří Poláček

V neděli 2. dubna 2023 od 10 hodin proběhlo na Obecním úřadě v Černčicích slavnostní vítání pěti nových občánků. Byli to Izabela Krištofová, Tereza Nováková, Samuel Barabáš, Mariana Francová a Elena Horáková. Pro nové občánky a jejich doprovod si žáci ze základní školy společně s paní učitelkou Kuřátkovou připravili vystoupení plné písní a básniček. Následovala slavnostní řeč starosty obce a zapsání do pamětní knihy. Poté pan starosta předal maminkám kytičku, dětem drobný dárek v podobě osušky a leporelo s fotografiemi, které pořídila paní Mladá. Rodičům a dětem přejeme hodně zdraví, radosti a vzájemné lásky. Mgr. Miroslava Ježková

Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu. Proč bychom se hádali, když jsme se tak shledali poznovu.“ Tak zněla písnička, kterou byl 18. února zahájen masopustní průvod. Letošní masopust byl opravdu jen pro ty nejodvážnější. Předpověď, která hlásila oblačno, zataženo, se vyplnila. Ve 13 hodin pršelo a na školní zahradě se scházely masky s deštníky, pod maskami měly navlečené pláštěnky, ale radost v očích nikomu nescházela. Po společném fotografování, zazpívání a zahájení panem starostou se průvod vydal rychlým tempem na cestu. Děti se u každého domu zastavily, přednesly vinš, předaly výslužku a za to byly bohatě odměněny. Děkujeme všem za milé přijetí, za sladkosti, občerstvení a peněžní příspěvky. Vybralo se celkem 14 514,- Kč. Peníze budou použity na školní výlety mateřské i základní školy. Obrovský dík patří i všem účastníkům průvodu, klukům i děvčatům, kteří četli vinš nebo chodili s pokladničkami. Dík za to, že jste vydrželi až do konce a nenechali se špatným počasím odradit. Mgr. M. Ježková, řed. školy

Dětský karneval se v Černčicích konal 12. února. Sešlo se velké množství dětí i dospělých. Po sále pobíhali malí kovbojové, ale i princezny a další pohádkové i filmové postavy. Písničky lákaly k tanci nejenom děti, ale i rodiče a prarodiče. Mezi písničkami se soutěžilo ve skládání obrázků, střílení puku do branky, prolézání tunelem, lovení rybiček, skákání v pytlích a dalších disciplínách. O vyzdobení a přípravu sálu se postarali zastupitelé obce a paní učitelky ze základní školy. Stoly zdobily malé kytičky, na stěnách visely obrázky, portréty dětí v masce klauna, nechyběly balónky a barevné fáborky. O hudbu se postaral pan Kárník, občerstvení zajišťovaly paní učitelky z mateřské školy a program vymýšlely tentokrát paní učitelky ze základní školy. Karneval se vydařil. Děkujeme všem za bohatou účast, která nás všechny moc potěšila a organizátorům za pomoc. Miroslava Ježková

Posvícenský fotbal „To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle. Máme maso a zas maso, k tomu kousek pečeně“. Tak je to v písničce, kterou známe z mládí. Posvícení je jeden z nejoblíbenějších svátků. Napečou se posvícenské koláče, upeče se kachna a hoduje se. K černčické tradici patří i posvícenský fotbal svobodných proti ženatým. Letos jsme také pozvali maminky s dětmi na posvícenské sportovní soutěžení. Byla připravena přehazovaná, vybíjená a přetahování lanem. Po sportovním zápolení šli všichni podpořit fotbalové utkání. Pro lepší rozlišení nastoupili svobodní kluci v dresech. Hrály se 2 poločasy, které skončily remízou a o vítězi rozhodly penalty. Vítězem se stali ženatí. Krásné počasí přilákalo mnoho fanoušků. Podávalo se pivo, limo, guláš a všem moc chutnalo. Akce se vydařila a budeme se těšit na další rok. Sokolové

Oslava 140 let založení SDH spojená se srazem rodáků obce Černčice Už od února se zástupci obce, SDH a jednotlivých organizací scházeli a připravovali oslavu 140 let založení SDH. Vedoucím celé akce byl starosta SDH pan Václav Lukášek, kterému byl velkou měrou nápomocen starosta obce Ing. Martin Machů a místostarosta Tomáš Katzer. Oslava se konala 20. srpna a začala v 10 hodin slavnostní mší svatou, kterou vedl královéhradecký římskokatolický biskup Jan Vokál. Přítomni byli také pan farář Jan Bystrý, který spravuje farnost v Novém Bydžově a pan farář Vladimír Janouch, který působí ve farnosti Krouna a Pustá Kamenice. Poté šli všichni lidé průvodem za doprovodu dechové hudby Valánečka v čele s kapelníkem Milanem Venclem k nově zrekonstruovanému křížku, který pan biskup posvětil. Odpolední program začal ve 13.30 hodin u tělocvičny příjezdem vozidel. Průvod vedl pan Tříska s historickým autem tankové a automobilové inspekce. Pokračovaly historické stříkačky zapojené za traktory. Pan Jarka Poláček vezl stříkačku Mára, pan Tomáš Macek stříkačku Smejkal, pan Mirek Ježek stříkačku PS8, která byla v loňském roce zrenovována. Pan Ladislav Tylš vezl stříkačku Smejkal, kterou vlastní SDH Nahořany. S hasičskou technikou se dále zúčastnily Sbory dobrovolných hasičů z Bohuslavic, Dolska, Nahořan, Nového Města nad Metují, Lhoty Doubravice, Šonova a Vrchovin. S moderní technikou přijeli Tatrou SDH Běloves a nejmodernějším vozem byla Scanie SDH Náchod. Pan starosta obce se starostou SDH přivítali přítomné hosty, rodáky a všechny občany, kteří se přišli na slavnost podívat. K poslechu hrála dechová hudba Valánečka, zpěvem doprovázeli manželé Pavlíčkovi. Všem se líbilo vystoupení mažoretek GYTTA z Českého Meziříčí. Mažoretky si v letošní sezoně vytančily na mistrovství Evropy dvojnásobný titul „Mistryň Evropy“, dvojnásobný titul „I. vícemistryň Evropy“ a dvojnásobný titul „II. vícemistryň Evropy“. Díky těmto výsledkům postoupily na mistrovství světa, které se bude konat na konci září v Chorvatsku. SDH Nahořany provedlo profesionální zásah na hořící automobil. Nejenom děti, ale i dospělí obdivovali vystoupení vrchovinských veteránů s KOŇKOU, kteří stříkali jak s motorovým pohonem, tak i ručně. Nahořanští veteráni vystoupili v historických uniformách. Velký aplaus sklidili černčičtí veteráni, kteří s renovovanou stříkačkou PS8 hasili žáky vyrobenou maketu školy. Pro děti byl připravený skákací hrad, kolo štěstí a tetování. Mnoho lidí zajímala výstava hasičské a občanské historie obce, která byla připravena v přísálí tělocvičny. Mohli jsme si prohlédnout historické fotografie pana Kuchaře, pan Lukášek a pan Zítko přinesli historické obrazy Černčic, získané poháry vystavili členové SDH, Sokola. Krásný panel připravilo MS Horka Černčice. Lidé mohli prolistovat kroniky obce, základní a mateřské školy, Spolku přátel Černčic. Děti si prohlížely fotoknihy ze základní školy a vzpomínaly na prožité akce. Atmosféru dotvářely práce dětí z mateřské a základní školy. Od 18 hodin začala taneční zábava, na které hrála skupina Honzy Staňka. I když počasí na začátku zábavy vůbec nepřálo, po chvíli déšť přestal a vše v plném proudu pokračovalo. V 9 hodin večer vystoupily mažoretky se světelnou show z Dobrušky a pak už se tančilo, oslavovalo. Po celou dobu bylo zajištěno bohaté občerstvení. O kávu a zákusky se postarala děvčata ze Spolku přátel Černčic. Výborné zákusky napekly černčické ženy zdarma. Kramfleky ze 70 kg brambor připravily členky Sokola a všem chutnaly. Nechyběly grilované klobásy, kýty a nápoje. To vše měli na starosti členové SDH a Sokola. O vstupné a dozor na dětských atrakcích se starali zaměstnanci ze ZŠ a MŠ. Akce se vydařila. Nejvíce ale hodnotím obrovské množství dobrovolníků z řad jednotlivých organizací při stavění stanů, chystání výstavy, přípravě jednotlivých zázemí. Při samotné oslavě se střídaly party lidí při zajištění parkování, obsluze nápojů a jídla, zákusků a všude tam, kde bylo potřeba. Za to jim patří veliký dík. Mgr. Miroslava Ježková

V neděli 18. září od 13 hodin se v hostinci U Plašilů uskutečnilo setkání seniorů se zastupiteli obce. Každý občan starší 62 let obdržel osobní pozvání do poštovní schránky. Někteří senioři využili nabídku dovezení na setkání autem zastupitelem obce. Letošní účast byla bohatá a sál byl obsazený do posledního místečka. Paní učitelka Melicharová s dětmi nacvičila krásné vystoupení. Žákyně ze čtvrtého ročníku zazpívaly písničky za doprovodu kytary, přednesly básničky a zahrály na zobcové flétny. Pan starosta Martin Machů informoval občany o akcích, které se budou v Černčicích realizovat. Následoval výborný oběd zakončený sladkým zákuskem. Všichni byli nadšeni hudebním vystoupením paní Pavlíčkové. Až do 17 hodin se zpívalo a tančilo tak, že se nikomu domů nechtělo. Nejstarším seniorům byl oběd se zákuskem dovezen domů. Mgr. M. Ježková

30. dubna 2022 SDH Černčice pořádal tradiční Pálení čarodějnic. V 17 hodin se od černčické zvonice vydal průvod čarodějů. čarodějek a jejich doprovodu. Přidali se také pan J. Poláček, M. Ježek, L. Tylš, R. Tříska, L. Poláčková a V. Zítko se svými historickými traktory a vozidly. Za doprovody hudby přijeli až k tělocvičně, kde se zapálil oheň. Po celou dobu bylo zajištěno výborné občerstvení.

Broumovský klášter Dne 21. května 2022 byl uskutečněn dlouho plánovaný výlet do Broumovského kláštera, s odjezdem v 10 hodin od prodejny. Účastníci výletu se měli možnost před prohlídkou kláštera naobědvat v restauraci U Tří růží, hned vedle kláštera. Poté nás autobus převezl na místní hřbitov, kde stojí dřevěný kostelík Panny Marie, který patří k nejstarším celodřevěným sakrálním památkám ve střední Evropě. Dnešní podoba kostela pochází pravděpodobně z roku 1450. Po návratu do objektu kláštera, si měl každý možnost prohlédnout klášterní zahrady, které jsou neustále vylepšovány a dnes jsou již veřejně přístupné. Prohlídka kláštera byla zaměřena na každodenní život v klášteře a zajímavé informace o životě mnichů, refektář s unikátní kopií Turínského plátna, vzácně dochovanou klášterní knihovnu, sakristii a kostel sv. Vojtěcha. Prohlídka byla zajímavá i tím, že jsme procházeli místy, kde se natáčel známý seriál F. L. Věk. Po prohlídce si mohli všichni účastníci vybrat kávu a zákusek v klášterní cukrárně. Počasí nám přálo, sem tam vysvitlo i sluníčko, ale nepršelo. Po příjemně stráveném dni jsme v 16 hodin odjížděli z Broumova směr domov. Jaroslava Jelenová, Spolek přátel Černčic

Masopustní průvod Masopust připadl letos na 26. února. Plakáty a pozvánky v jednotlivých obydlích připomínaly, že průvod projde celými Černčicemi. Ve 13 hodin se na školní zahradě sešlo přes 60 krásných masek, které hýřily barvami a veselím. Pan starosta masky přivítal a předal vládu pro tento den všem, kteří se průvodu účastnili. Pro občany byla nachystaná výslužka. Malý traktor, řízený panem Tomášem Katzerem, vezl jitrnice, které paní učitelky a děti rozdávaly všem, kdo přišel masopustní průvod přivítat. Počasí nám přálo, a tak jsme prožili krásné odpoledne plné dětského smíchu a radostných pohledů obyvatel Černčic. Vybralo se 13 327,- Kč, které budou použity na školní výlet mateřské i základní školy. Moc za tento příspěvek děkujeme. Mgr. M. Ježková, řed. školy

Adventní koncert Solideo v kostele svatého Jakuba

S ohledem na zpřísnění koronavirových opatření jsme nuceni měnit naše plánované akce. Natočeným videem Vám rádi zprostředkujeme rozsvícený stromek před zvonicí, který ozdobili žáci základní školy a vánoční výzdobu černčických obyvatel. Přejeme pohodový, spokojený a ve zdraví prožitý adventní čas.

V pátek 1.10.2021 proběhlo v Osíčku cvičení dobrovolných hasičů.

Setkání seniorů se zastupiteli obce Setkání seniorů se zastupiteli obce proběhlo v neděli 26. září od 13 hodin v hostinci U Plašilů. Každý občan starší 62 let obdržel osobní pozvání do poštovní schránky. U Plašilů se sešlo téměř 60 seniorů. Paní učitelky ze základní školy s dětmi nacvičily vystoupení. Žáci zazpívali písničky za doprovodu kytary, přednesli básničky a zahráli na zobcové flétny. Pan starosta Martin Machů informoval občany o černčickém dění a společně s paní Ježkovou poblahopřáli lidem, kteří v době pandemie oslavili životní jubileum. Následoval výborný oběd zakončený sladkým zákuskem. Všichni byli nadšeni hudebním vystoupením paní Pavlíčkové. Až do 17 hodin se zpívalo a tančilo tak, že se nikomu domů nechtělo. Za seniory, kteří se setkání nezúčastnili a slavili v covidové době výročí, pan starosta a paní Ježkovou ještě v neděli dojeli, popřáli jim, předali drobné dárky, poukaz do místní prodejny a oběd. Mgr. M. Ježková

Rozloučení s létem Na 29. srpna 2021 se těšily nejenom děti, ale i dospělí. Po dlouhé době jsme totiž mohli uspořádat akci pro veřejnost. Pro děti si paní učitelky ze základní i mateřské školy připravily netradiční černčickou olympiádu. Soutěžilo se v obratnosti, kde se děti musely postavit podle předem nakresleného vzoru, nohama přemisťovaly hračky do mísy, na lžíci přenášely vajíčka, skládaly kostičky podle vzoru nebo ve dvojicích chodily po hmatovém chodníčku. Za splněné úkoly dostaly drobný dárek a sluníčko, které upekly paní kuchařky v mateřské škole. Děti si mohly také nechat zajímavě namalovat obličej a odnést si nafukovací zvířátko. Nejvíce je však lákalo řádění na skákacím hradu, který zajistil pan starosta. Pro malé i velké bylo připraveno bohaté občerstvení. SDH se postaral o nápoje, členové Sokola zajistili opékání klobás nebo plátků uzeného masa, sladké pohoštění a vaření výborné kávy zajistila Lada Pavlátová s rodinou. Akce se vydařila. Děkujeme všem, kteří nám ochotně pomohli Rozloučení s létem zajistit. Mgr. M. Ježková

Uklízíme Černčice již od roku 2015 „Ukliďme Česko“ je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá každoročně na území celé České republiky. Bohužel jsme nemohli vloni ani letos kvůli nouzovému stavu akci uspořádat společně. Úklid proběhl individuálně v rámci rodin v průběhu celého března. Lidé, kteří se rozhodli pomoci, si mohli vyzvednout pytle a rukavice ve zřízeném pytlomatu. Děkujeme pořadatelům „Ukliďme Česko“ za zaslání pytlů, Spolku přátel Černčic za nákup rukavic a obci Černčice za likvidaci odpadů. Největší dík ale patří všem, kteří se do akce zapojili a ukázali, že jim není lhostejné prostředí, ve kterém žijeme. Díky dobrovolníkům se opět podařilo vysbírat celý katastr, včetně lesa na Homoli a údolí řeky Metuje. Ukliďme Černčice 2021 v číslech: termín 1. – 31.3.2021, 32 pytlů odpadků, odhadem 270 kg, více jak 25 dobrovolníků. Každý kousek uklizené přírody má smysl. Děkujeme, že pomáháte. Markéta Poláčková

Rozsvícení vánočního stromu v Černčicích Advent je doba radostného očekávání příchodu Spasitele, doba přípravy na vánoční svátky, doba rozjímání. Ten letošní předvánoční čas je jiný. Vzhledem k nastaveným mimořádným opatřením v souvislosti s výskytem koronaviru se advent stává komorní, nemůže být veřejnou událostí pro setkávání se s mnoha lidmi. Žáci základní školy poprosili panu starostu, zda by letos mohli ozdobit vánoční stromeček před černčickou zvonicí sami. Celý týden ve školní družině vyráběli ozdoby, které v pátek na stromek pověsili. Paní učitelky vyzdobily květináč a připevnily světýlka. V předvečer adventní neděle zastupitelé symbolicky za všechny obyvatele Černčic stromeček rozsvítili. Pojďte s námi společně prostřednictvím fotografií a videa nasát atmosféru Vánoc. Miroslava Ježková

"Sázej stromky pro potomky" Na podzim roku 2020 přes 30 místních rodin vysázelo během dvou víkendů stromořadí podél cesty za obcí. Vzhledem k nouzovému stavu bylo nutno vytvořit i organizační plán, aby jednotliví dobrovolníci přicházeli postupně pouze v rámci rodin. Stromořadí pro budoucí generace má za cíl vrátit se k našim kořenům. Staré odrůdy ovocných stromů nabízejí širokou škálu využití a zpracování jejich plodů. Původní keře nejenom, že na jaře krásně kvetou a na podzim nám dávají pěkné plody, jsou také útočištěm i potravou pro ptactvo a drobnou zvěř. Jsou významné i pro všelijaká hmyzí stvoření, například krušiny a řešetláky jsou živnou rostlinou pro žluťásky. Celkový rozpočet projektu byl 39 271 Kč, přičemž Nadace ČEZ přispěla na jeho realizaci dotací ve výši 34 770 Kč. Náklady obsahovaly nákup dřevin, latí, oplocení a pomocného materiálu. Ostatní přípravné práce jako byl sběr kamenů, vyměření umístění stromků a keřů, zemní práce včetně urovnání terénu, vykopání děr, dovoz zeminy a kompostu, následné vysázení stromků a keřů, oplocení, zálivka a vysetí květnaté louky, obstarali nadšení dobrovolníci. Ač je to k neuvěření, společně se zasloužili o to, že výsadba 51 stromů a 160 keřů přišla obecní rozpočet na pouhých 4 501 Kč. Duší a hybnou silou celého projektu byly dvě maminky na rodičovské dovolené. Vlasta Kobulská a Markéta Poláčková. Obě spojuje nadšení pro přírodní zahrady a zájem o staré ovocné odrůdy. "Srdečně děkujeme malým i velkým pomocníkům, kteří svým aktivním přístupem ukázali, že jim záleží na prostředí, v němž žijí." Mgr. Markéta Poláčková, Bc. Vlasta Kobulská

Rozloučení s létem Krásné slunečné léto jsme plánovali zakončit akcí, na které se bude podílet obecní úřad, škola i všechny organizace a spolky. „Rozloučení s létem“, tak se akce jmenovala, bylo v neděli 30. srpna od 14 hodin. Předpověď počasí nás trochu zrazovala, ale nenechali jsme se odradit. Paní učitelky ze základní školy připravily dobrodružnou cestu ke hradu, při které děti plnily přírodovědné, vědomostní a sportovní úkoly. Za splnění dostaly medaili v podobě rozzářeného sluníčka. Ty upekly paní kuchařky v mateřské škole. Hrad byl skákací a děti si ho dostatečně užily. Za jeho zapůjčení děkujeme panu starostovi Martinovi Machů. Na hřišti byli připraveni hasiči, s kterými si všichni mohli vyzkoušet stříkání vody na cíl. Velkým lákadlem pro děti bylo malování na obličej, které zajistili myslivci. Ti nám také půjčili naučné přírodovědné tabule. Malé i velké čekalo bohaté občerstvení. Pekly se bramboráky, maso, byl i párek v rohlíku, čepovalo se pivo, nabízely se nápoje. O to se postarali členové SDH a Sokola. Sladké zákusky a výbornou kávu připravovaly ženy ze Spolku přátel Černčice. Rozloučení s létem se vydařilo. Děkujeme všem organizátorům za pomoc.

V zasedací místnosti obecního úřadu v Černčicích se 2. září od 18 hodin uskutečnila přednáška Petra Čecháka s názvem „Jak se žilo v Černčicích v době ledové? Lovci mamutů z východních Čech“. Autor v ní navázal na přednášku z ledna tohoto roku „Obec Černčice očima archeologie“, tentokráte s důrazem čistě na nejstarší nálezy z období paleolitu. Kromě vlastních artefaktů z Černčic byli posluchači seznámeni obecně s obdobím legendárních „lovců mamutů“ a nejzajímavějšími nálezy z ostatních míst východních Čech i odjinud.

V sobotu 13.6. se pokračovalo v úklidu obce. Uklidila se druhá strana vesnice od Kafkových po křižovatku u Ošťádalových a zbytek cesty od Richterových směrem dolů. Moc děkujeme všem, kteří přišli i tentokrát, jste fajn a jsme rádi, že pomáháte!

Sobotního rána se sešlo téměř 40 lidí s košťaty, motykami a hlavně s chutí pomoci při úklidu obce. Rozdělili jsme se na tři skupiny. Jedna okopávala krajnice a chodníky v ulici kolem okálů, druhá postupovala okolo Tylšových a Šichanových směrem k prodejně a třetí uklidila Kropenatou ulici. Nadšení a smích brigádníků vylákalo z domu i další obyvatele, kteří se přidávali s úklidem před svými domy. Větší část obce je uklizena. Všem moc děkujeme, byli jste prima! Vážíme si všech občanů, kteří se o pořádek před svými domy starají v průběhu celého roku.

Třetí březnový týden byl časem, kdy mnozí z nás přehodnotili své životní priority. Vláda vyhlásila nouzový stav kvůli ochraně zdraví a zamezení šíření onemocnění způsobeného novým koronavirem, další opatření přišly během následujícího týdne. Uzavření hranic, většiny obchodů, doporučení pro seniory ohledně vycházení a nákupní doby, a nakonec i nařízení nošení ochranných prostředků, které ovšem nebyly nikde k dostání. V celé republice se místo nadávání zvedla úžasná vlna solidarity, ženy usedly k šicím strojům a začaly vyrábět bavlněné ochranné roušky pro sebe, své blízké, sousedy, nemocnice. U nás ve vesnici dobrovolnice našily zdarma pro spoluobčany téměř 200 ks textilních roušek během prvních 5 dní. Zájemcům, kteří zavolali, putovaly roušky přímo do schránek. O pár dní později jsme umístili košík s rouškami i do místního obchodu. Materiál k výrobě jsme dávali dohromady svépomocí, bavlněné látky, které čekaly na dobu „jednou se bude hodit“ konečně sehrály svoji roli. Celkem ženy našily pro místní občany přes 450 textilních roušek, které zdarma rozdaly. Jmenovitě bych chtěla podělovat těmto ženám: Ludmila Moravcová s dcerou Adélou, Jitka Katzerová s dcerou Veronikou, Petra Horáková, Štěpánka Koutová, Jana Fialová, Hana Nováková, Ivana Poláčková, Kateřina Černá, Dana Kuncová, Jitka Lukášková, Libuše Ježková a Jaroslava Jelenová. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat i Tomáši Vlčkovi, který u nás ve vesnici pomáhal s rozvozem. Velký dík patří i nespočtu dívek a žen, které našily roušky pro svoje rodiny a pro nemocnice. Markéta Poláčková

ROUŠKOVÝ ÚKLID U NÁS V OBCI. Jako každoročně jsme se zapojili do jarního úklidu. Letos jsme se nemohli vydat uklízet společně a nevěděli, jestli se vše nakonec nezruší. Díky velkému zájmu o individuální úklid jsme zřídili pytlomat, kde jste si mohli kdykoliv během dubna vyzvednout rukavice a pytle a vydat se uklízet. Po domluvě jsme pak pytle odvezli. Mockrát díky všem, kteří se zapojili a budeme se těšit za rok - snad již za lepších podmínek :) Markéta Poláčková

Srdečně děkujeme všem, kteří v sobotu 22. února 2020 pohostili masopustní průvod v Černčicích. Koláčky, koblížky, jednohubky, cukrovinky, linecká kolečka... až z toho zrak přecházel! Velký dík patří ZŠ a MŠ Černčice za organizaci průvodu a hlavně dětem, které se postaraly o báječnou atmosféru. Výtěžek z MASOPUSTU je krásných 10 877,- Kč a poslouží jako příspěvek na školní výlet školy a školky. M.Poláčková

Maškarní karneval pro všechny děti z Černčic a okolí začal v neděli 9.2. v 15.00 hodin v tělocvičně. Karneval zahájila paní Poláčková a dětí se sešlo opravdu hodně. Víly a princezny, upír a pirát, nechyběla zvířátka a postavičky ze seriálů. Starší děti tancovaly s mladšími a zapojili se i rodiče. Samozřejmě, že při vyhodnocení masek byly odměněny všechny děti. Některé holčičky tanec opravdu prožívaly, baletily jako pravé umělkyně a kluci zase s opravdovou radostí proháněli meče a pistole. Zlatým hřebem se staly soutěže, které připravily učitelky z mateřské školy. Děti musely prokázat svoji šikovnost v disciplíně „ tref se mičudou do kbelíku, postav jednou rukou z kostek hrad, pomáhej košťátkem plyšákovi do branky nebo kudy vede cestička?“ Nohy si děti procvičily při skákání v pytli a snažily se opravdu i ty malé. Legrace se užila při namotávání provázku s hračkou na dřívko. Kdo chtěl sladkou odměnu, prošel s klapičkou na očích slalomem až do cíle. Samozřejmě s velkou oporou maminky, tatínka nebo kamaráda. Soutěže pomalu skončily a na závěr si děti mohly vybarvit omalovánku a odnést si ji domů. Karneval se opravdu vydařil, děkujeme za pěknou hudbu a všem za dobrovolné vstupné. Částka 2697,-Kč bude využita jako příspěvek na výlet pro ZŠ a MŠ Černčice. Příští rok na shledanou. Dagmar Brichová, vedoucí učitelka MŠ

Černčický rodák, Jan Toman, vystudovaný etnolog, podnikl dlouhou cestu po Jihovýchodní Asii. Od prosince do ledna měl výstavu fotografií v knihovně v Novém Městě nad Metují. Vernisáž se konala 3.12.2019 a těšila se hojné účasti (fotografie). Ve středu 22.ledna 2020 nám Honza přišel na OÚ povyprávět o jeho cestě po Malajsii. Velmi nás potěšil velký zájem a počet lidí, kteří na přednášku přišli. Bylo to velmi poutavé vyprávění. Přejeme mu hodně energie a cestovatelských zážitků na jeho dalších cestách napříč kontinenty. Radmila Novotná

Když nás v dubnu 2019 kontaktovala Tereza Holbová a poslala nám odborný článek, který s kolegy Kateřinou Suchopárovou a Petrem Čechákem, napsali, věděli jsme, že se jedná o něco, co navždy změní vnímání lidí ohledně naši minulosti tady u nás v obci. Po pár vyměněných zprávách nám nabídla, že připraví s kolegy do našeho obnoveného zpravodaje článek. Otiskli jsme jej v létě s velkým ohlasem. Přečíst si o své vesnici, že se jedná se o bohaté archeologické naleziště, které se již nyní v některých ohledech řadí mezi nejzajímavější lokality v celém regionu, to se prostě nečte každý den. Kovové nálezy (mince, součást spony i bronzové kolečko) z mladší doby železné neodpovídají běžným nálezům. Nálezy ze starší doby kamenné řadí archeologové k nejbohatším lokalitám ve východních Čechách. I díky zájmu místních byla 16.1.2020 uspořádána přednáška „Černčice očima archeologie“. Účast byla nevídaná. Videozáznam z této přednášky je volně dostupný proklikem z webu obce. Pro zájemce o celý záznam přednášky jsme připravili soubor na flash disk, který je možné zapůjčit v úřední hodiny na OÚ. Znát dějiny místa, odkud člověk pochází, je jedním ze základů lidských potřeb. U člověka je důležité od dětských let rozvíjet potřebu sounáležitosti i toho, že někam patří. Věřím, že video, které jsme pořídili, bude sloužit pro všechny věkové generace a naše kořeny si budeme připomínat. Záznam a následný sestřih videa vznikl díky štědrým příspěvkům vybraným v den konání přednášky a to v celkové výši 4 730 Kč. Všem, kteří přispěli, srdečně děkujeme. Tímto bych chtěla poděkovat i přednášejícím za jejich úctyhodnou práci a všem místním, kteří projevili zájem o naši minulost a budou nápomocni dalšímu archeologickému bádaní u nás v obci. Markéta Poláčková

Výtěžek z letošní Tříkrálové sbírky v Černčicích činí 19 678,-Kč. Jedná se o nejvyšší částku v historii sbírky v Černčicích. Česká katolická charita všem štědrým dárcům upřímně děkuje.

Tradiční setkání u zvonice na Štědrý den. Nechyběl vánoční punč, betlémské světlo a troubení koled.

3. adventní neděli se od 14:30 v kostele sv.Jakuba konal koncert ZŠ a MŠ Černčice. Paní starostka Jelenová přivítala přítomné, popřála klidný advent a šťastné svátky v kruhu rodiny. Jako host vystoupilo Dobrušské žesťové sdružení.

O druhé adventní neděli jsme v našem kostele přivítali soubor SOLIDEO, který se specializuje na hraní na dobové nástroje. Kvarteto vystupuje v dobových putnách, čímž jsme se přenesli o několik století zpátky. Ještě jednou děkujeme za nevšední zážitek z koncertu. Radmila Novotná

První adventní neděli se konalo před zvonicí slavnostní rozsvícení vánočního stromku. Při svařeném víně jsme si společně zazpívali vánoční písně. Velký dík patří Tomáši Vlčkovi za hudební doprovod, za zpěv Kačence Lukáškové a také všem, kteří se na této akci podíleli. Radmila Novotná

Fotografie: Hana Netíková

Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 se v prostorách černčického obecního úřadu uskutečnila přednáška na téma „Jak se mít v Chile čile“. Přednášející Mgr. Milan Školník, doktorand Katedry politologie z Univerzity Hradec Králové, totiž na druhé straně polokoule absolvoval čtyřměsíční studijně – výzkumný pobyt v rámci programu Erasmus – Mezinárodní kreditové mobility. „Mile rád jsem přijal pozvání starostky Jaroslavy Jelenové a místostarostky Mgr. Markéty Poláčkové. Tato obec je pořádáním cestopisných přednášek známá, jelikož v minulosti řadu exotických zemí svým obyvatelům touto formou nabídla. V případě Chile, a díky laskavému sponzorovi v podobě internetové společnosti Goldware, bylo možné posluchačům nabídnout nejen povídání, ale i ochutnávku vín, protože Chile a výborná vína k sobě neodmyslitelně patří,“ komentuje Milan Školník uskutečněnou cestopisnou přednášku.

Druhý ročník Černčického strašidlení jsme uspořádali nejenom pro děti z oddílu, ale i pro širokou veřejnost. Konal se v podvečer prázdninového dne, v úterý 29. října. Dlabali jsme dýně, v kotlíku nad ohněm se ohřívala bramboračka a parta hodných a laskavých lidí připravila pro děti stezku odvahy. Maminky uchystaly skvělé občerstvení. Po setmění jsme společně rozsvítili na hřišti u rybníka vydlabané dýně a každý dostal lampión. Krásný podvečer plný pohody byl parádní tečkou za indiánským létem. Díky všem! Markéta Poláčková

V slunečnou neděli 13.října proběhl u nás v Černčicích již 2. ročník Podzimního štrúdlování. Letos se do soutěže přihlásilo 23 slaných nebo sladkých štrúdlů, což bylo jednou tolik než při prvním ročníku. Nebylo vůbec lehké vybrat ten nejlepší. Příjemnou atmosféru doplnil Tomáš Vlček s hudebním doprovodem. Velkým překvapením pro nás bylo, že pro nás složil píseň, naši pomyslnou „štrúdlovací“ hymnu. Krásné bylo také vystoupení Honzi Ježka, který nám zahrál skladby pro klasickou kytaru. Moc děkujeme všem účinkujícím a těšíme se na další ročník. Ilona Seidlová

Ve středu 9. října jsme procházkou vysbírali odpadky v Mrštníku a vytvořili pro ně malý hřbitov. Během celého roku budeme s oddílem sledovat, co se s nimi děje a proč vlastně do přírody nepatří. Našli jsme velkou podporu na místním úřadě a tento rok jsme mohli zrealizovat i druhou akci, výsadbu ovocných stromků na obecních pozemcích. Ve starém obecním sadě vedle zvonice řada stromů už dožila, zůstaly po nich jen pařezy. Našli jsme lokální zahradnictví v Jaroměři, kde si stromky sami pěstují, na pomoc přizvali zahradníky z vedlejší vsi, aby nám ukázali, jak takový stromek správně zasadit a těšili se na výsadbu. Počasí nám vyšlo nádherně a ve středu 16. října dorazilo na 35 dobrovolníků, k Čolkům se přidali i tatínkové, maminky, babičky, … Hodný pan soused nám připravil hadici a vodu na důkladné zalití. Celkem jsme během hodiny vysázeli 7 starých odrůd vysokokmenných ovocných stromků – dvě třešně, tři jabloně a dvě slivoně. Přejeme jim ať rostou a přinesou místním sladké plody. Markéta Poláčková

Na podzim 2018 jsme se jako zastupitelé shodli a potvrdili usnesení předešlého zastupitelstva z roku 2014 ohledně nutnosti oprav místních komunikací ve třech úsecích. Jednalo se o úsek Na Hradčanech a k rodinným domům č.p.51 a č.p.158. Součástí oprav byla i oprava opěrných zídek a vjezdů k domům. Na počátku roku 2019 jsme v rámci výběrového řízení vybrali firmu Špelda s.r.o z Říkova, která doručila nejnižší cenovou nabídku. Termín jsme určili na přelom srpna a září. Domluva s téměř 20 rodinami byla vesměs kladná a věříme, že konečný výsledek mluví za vše. Firmě děkujeme za velmi dobře odvedenou práci a přikládáme fotodokumentaci před a po rekonstrukci daných úseků. Markéta Poláčková

Ve středu 25. září se konal výlet seniorů do Kuksu. Po návštěvě zahrad jsme se vydali na prohlídku hospitálu a poté do místní hospůdky na občerstvení. I když počasí bylo trochu uplakané, všichni jsme odjížděli s krásnými zážitky z tohoto místa. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a těšíme se na příští setkání. Radmila Novotná

Dne 8.září se konalo tradiční setkání seniorů U Plašilů. O kulturní program se postaraly děti z místní školy, hudební doprovod zajistila paní Pavlíčková. Rodině Plašilových moc děkujeme za vynikající občerstvení a všem za příjemně strávené odpoledne. R.Novotná

Poslední prázdninovou sobotu uspořádal TJ Sokol Černčice na hřišti rozloučení s létem a ukázkou airsoftu. V horkém dni bylo připraveno osvěžení nejen pro děti, byla také zajištěna ukázka nového sportu. Díky profesionální skupině airsoftu Gruppe Spezialkräfte (https://www.facebook.com/GSKmilsim/?ref=bookmarks), si děti i rodiče mohli prohlédnout jejich výstroj, vyzkoušet airsoftové zbraně a zúčastnit se ukázky zásahu jednotky se služebním psem. Sobotní rozloučení s létem se velice povedlo, děti i dospělí si odpoledne užili. TJ Sokol Černčice opět od nového školního roku zve všechny zájemce na cvičení s dětmi, tréning volejbalu, nohejbalu jak pro děti i dospělé. TJ Sokol

Na začátku srpna v Černčicích natáčela České televize jeden z dílů nového českého seriálu Zločiny Velké Prahy. Seriál s kriminální zápletkou se odehrává ve 20. letech minulého století a hlavní postavou je prvorepublikový inspektor Budík, kterého ztvární Jiří Langmajer. Proč si produkce České televize a pan režisér Jaroslav Brabec vybrali právě Černčice? Filmařům se zalíbil černčický dům, kde v minulosti býval koloniál. Málokdo ví, že se v jeho prostorách nachází historická pec, ve které se dříve pekl chléb pro celou vesnici. Ten, kdo procházel kolem místního rybníka, kde se dům nachází, mohl ve dnech pátého a šestého srpna spatřit herce Jaroslava Plesla a Denise Šafaříka, představující policisty, kteří vyšetřují zločin spáchaný ve zdejší pekárně.

Dne 15.června 2019 se uskutečnil v naší obci Pohádkový dětský den. Startovalo se od kostela za krásného počasí. Děti s rodiči procházeli jednotlivými stanovišti s pohádkovými bytostmi, po cestě plnili úkoly, za které dostali odměnu. Trasa děti dovedla až ke kulturnímu domu, kde se malovalo na obličej a stříkalo vodou na terč, čemuž v horkém počasí málokdo odolal. Pro ty nejmenší bylo připraveno loutkové divadlo Kozlík. Nakonec na děti čekala sladká tečka v podobě vynikajícího občerstvení. Příjemně strávený den byl pro děti hezkou oslavou jejich svátku. Velký dík patří všem, kteří se na této akci podíleli. R. Novotná

Pálení čarodějnic měl již tradičně na starost SDH Černčice. Hasiči se postarali o pohodový podvečer. V 17 hodin vyrazil průvod od kostela až ke kulturnímu domu, kde bylo připravené občerstvení a hromada roští k podpalu. Kupa se musela ještě před akcí částečně seštěpkovat kvůli velkému suchu, které nás v dubnu trápilo. Děkujeme SDH za přípravu a zdárný průběh této akce.

Již popáté jsme byli u toho! V sobotu dopoledne místní hasiči provedli sběr železného šrotu a po obědě se sešli dobrovolníci na úklid v rámci akce "Ukliďme Česko". Letos se podařilo uklidit odpadky v rámci celého katastru. Každý kousek uklizené přírody má smysl. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili! UKLIĎME ČESKO V ČÍSLECH - 6.4.2019, 51 dobrovolníků, 860 kg odpadu.

V sobotu 2.3.2019 se konal od 13 hodin masopustní průvod obcí. Průvod se sešel před místní školou odkud se vydal s vinšem a jitrnicemi do celé obce. Poděkování patří ZŠ a MŠ Černčice a všem občanům, kteří přivítali masky s občerstvením a otevřenou náručí. Výtěžek 12 678,- Kč bude použit na školní výlet dětí ze ZŠ a MŠ.

Dětský karneval se konal v neděli 17.února v místní tělocvičně. Organizátorem byl OÚ a ZŠ Černčice. Paní učitelky ze ZŠ si pro děti přichystaly soutěže, o hudební doprovod se postaral pan Kárník. Ženy ze Spolku přátel Černčic nachystaly bohaté občerstvení. Organizátorům a dobrovolníkům patří velký dík, děti si odpoledne moc užily.

V Černčicích jsme se poprvé do sbírky zapojili v roce 2004. Od té doby se v naší obci vybralo přes 200 000,- Kč a vystřídalo se několik desítek koledníků. Výtěžek letošní tříkrálové sbírky činil v Černčicích 15 028,- Kč. Poděkování patří těm, kteří přispívají svým darem na to, aby se všechny potřebné projekty mohly uskutečnit. A také děkujeme všem dětem (dnes už jsou mnozí mladými lidmi), které obětavě a za každého počasí obcházely naše domovy s prosbou o příspěvek. Přinášely přitom novoroční přání pokoje a radosti do každého domu. Hana Nováková

Tradiční setkání u zvonice na Štědrý den. Nechybělo betlémské světlo, troubení koled a vánoční punč.

První adventní neděli 2.prosince 2018 jsme pro občany připravili slavnostní rozsvícení vánočního stromku. Stromek si pokojně rostl poblíž kolejí ale při revitalizaci ČD bylo nutné jej odstranit. Vznikl proto nápad stromek umístit u zvonice, hezky ho nastrojit a při této příležitosti uspořádat malou oslavu. Ženy napekly perníčky a nachystaly občerstvení, výborné svařené víno i čajík pro děti. Klárka s Alžbětkou Novákovou zahrály na housle, Kačenka Lukášková s Martinkou Dědkovou zahrály na flétny, Lukáš Vrabec doprovázel na klávesy, nakonec jsme si pospolu zapěli vánoční koledy. Jen to počasí nám nepřálo, pršelo, foukal severák a byla zima. I přes tento nečas přišel úctyhodný zástup příjemně naladěných lidí, díky kterým jsme si první adventní neděli společně užili.

Hurá akce, kterou uspořádali rodiče Čolků pro členy spolku i kamarády ze sousedství v pátek 28.října 2018. Počasí nám přálo, byl jeden z posledních teplých večerů a tak po dlabání dýní u oveček a stezce odvahy, mohli všichni posedět u kotlíku teplé polévky až do pozdních večerních hodin.

Nádherné podzimní fotografie od Hanky Netíkové.

Ornitolog Břeněk Michálek provedl Čolky unikátním ptačím parkem nedaleko Jaroměře. Procházkou jsme došli až k výběhu divokých koní. Na Josefských loukách je unikátní více jak sto let starý systém, pomocí kterého je možné regulovat hladinu spodní vody. Tento systém umožňuje udržovat na loukách mokřady, které pomáhají k návratu mokřadních ptáků. Svou přítomností pomáhají koně udržovat prostředí nezbytné pro luční mokřadní druhy. Koně svou přítomností částečně nahradili doposud používanou těžkou techniku. Na evropském kontinentu byl divoký kůň člověkem vyhuben, díky izolaci Britských ostrovů však v drsném prostředí Exmooru přežili divoce žijící koně, kteří původním divokým koním kontinentální Evropy odpovídají nejenom vzhledem, ale i řadou genetických znaků. A především se u nich zachovaly všechny „divoké“ vlastnosti nutné pro život bez lidské péče. Právě kombinace unikátních vlastností, nenáročnosti, autentického vzhledu a schopnosti celoroční venkovní pastvy bez potřeby přikrmování a jiné péče, činí z divokých koní z Exmooru ideální zvíře pro nejekologičtější péči o přírodovědně cenná území. Shodou okolností v této lokalitě v den naší návštěvy natáčela Česká televize. Pořad lze přehrát ze záznamu na adrese: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/218562248430029-dvacet-let-zachranuji-kdo-zachrani-je/

Ukliďme Česko se konalo 7.dubna od 13 hodin. Letošní ročník byl pro nás velkým překvapením, celkem přišlo pomoci rekordních 39 dobrovolníků a mohli jsme se tak vydat na více míst najednou. Vysbíraly se příkopy směrem na Nové Město nad Metují a na Bohuslavice. Další parta prošla celou vesnici a zajela i ke včelínu směrem na Nahořany, kde si někdo spletl přírodu se skládkou. Kluci spravili chodník u Mačků. Přírodovědný oddíl Čolci se tento den přidal a vysbíral lesík pod vesnicí. Bylo opravdu nádherně, všechno v lese kvetlo a nejvíc si to bezesporu užily děti. Po akci jsme si opekli špekáčky, maminky uchystaly výborné sladké dobroty, dospělí si dali skleničku na posilnění a povídalo se a bavilo u ohně ještě dlouho po setmění. Všem dobrovolníkům moc děkujeme. Také bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří poklízí kolem svých domů pravidelně po celý rok. Při úklidu to bylo skutečně znát! SHRNUTÍ V ČÍSLECH: 35 PYTLŮ ODPADU, 39 DOBROVOLNÍKŮ VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ, 3 HODINY PRÁCE. Každý kousek uklizené přírody má smysl!

Masopustní průvod se konal v sobotu 10.února od 13 hodin. Již tradičně celý průvod masek uvítal před školou pan starosta. Akce se tento rok účastnili kromě dětí, pracovníků školy, školky, OÚ i rodiče a vytvořili tak krásnou atmosféru pro všechny v průvodu i pro místní obyvatele. Ke každému domu přišel průvod vinšovat a přinesl dobrotu v podobě tlačenky a prejtu. Všem, kteří se na akci podíleli, patří velké poděkování. Dík patří i lidem, kteří čekali s otevřenou náručí a připravili pohoštění pro malé i velké.

Dětský karneval se konal v neděli 4.února v místní tělocvičně. Organizátorem byl OÚ a ZŠ a MŠ Černčice. Paní učitelky z MŠ si pro děti přichystaly soutěže, výzdobu a o hudební doprovod se postaral pan Kárník. Místní hasičky připravily bohaté občerstvení. Děti si odpoledne moc užily. Pořadatelům patří velký dík.

Cvičení dětí pod vedením L.Matoušové a H.Netíkové. V tomto roce má cvičení velkou oblibu, pravidelně dochází každé úterý do tělocvičny více jak 20 dětí.

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky. Jedná se o největší dobrovolnickou akci u nás. Výtěžek sbírky v Černčicích v roce 2018 činil rekordních 16.517,- Kč. ČESKÁ CHARITA VŠEM DÁRCŮM UPŘÍMNĚ DĚKUJE. OÚ Černčice děkuje paní Novákové, která má celou akci již několik let na starost. Velký dík patří dětem v kostýmech Tří králů (Justýnce, Martince, Pavlínce, Honzíkovi, Vítkovi, Dádovi) i Adélce, která je doprovázela.

Tradiční setkání u zvonice na Štědrý den začalo v 16 hodin, vystoupil pan Měšťan a pan Kondek, kteří zahráli na trubku známé vánoční koledy. Součástí setkání bylo malé občerstvení a betlémské světlo.

Vánoční koncert se konal 8.12.2017 v kostele sv. Jakuba. Jako tradičně vystoupily děti z mateřské a základní školy. Tento rok byli hostem Svědíkovi. Pan starosta popřál všem přítomným hezké strávení adventního času.

Adventní koncert na nevšední dobové nástroje se konal první adventní neděli 3.12.2017 od 17 hodin v kostele sv.Jakuba. Koncert uvedl pan starosta a poté předal slovo kvartetu Solideo, který během hodiny zahrál skladby na dobové nástroje napříč 6 stoletími.

Spolek přátel Černčic pořádal v neděli 8.října 2017 Podzimní štrúdlování. Sešlo se 9 soutěžních štrúdlů na slaný i sladký způsob. Výborné byly všechny, a tak bylo skutečně těžké vybrat ten nejlepší. Pohodové odpoledne jsme strávili u výborné kávy, s poslechem hudby, nechyběl hudební kvíz a taneční soutěž. Děkujeme pořadatelům a všem, kteří přišli.

Ukliďme Česko letos poprvé i na podzim Již tradičně se každé jaro zapojujeme do úklidu v rámci projektu „Ukliďme Česko“. Tento rok se poprvé koná akce i na podzim. Spolek přátel Černčic ve spolupráci s přírodovědným oddílem Čolci uskutečnil v sobotu dne 9. 9. 2017 dobrovolnou akci na úklid veřejného prostranství v okolí rybníka a „starého hřiště“. Jednalo se o úklid odpadků, vyřezání křovin, posekání plevele, vyčištění chodníků a krajnic. Této akce se zúčastnilo 13 dospělých a 9 dětí. Likvidaci vyřezaných větví si vzal na starost pan starosta. Po akci bylo připraveno pohoštění pro malé i velké. Všem dobrovolníkům, kteří přišli, děkujeme.

Od září minulého roku se schází pravidelně v Černčicích parta kluků, kteří si chodí zakopat. Ujali se jich trenéři Martin Řehák a Jarda Poláček s cílem naučit je nohejbal. Pro velký zájem byli rozděleni na mladší, kteří trénují ve čtvrtek a na starší, kteří trénují každé pondělí. 25.6. se od 9 hodin konal v Černčicích na kurtech poslední letošní turnaj před prázdninami.

V neděli 11.6.2017 se konal 1. ročník Pohádkového lesa. Spolek přátel Černčic s dobrovolníky si pro děti nachystal 10 pohádkových stanovišť, kde mohly během pohádkové cesty potkat včelky, skřítky, vodníky, babku kořenářku, víly, loupežníky, hejkaly, moudrou čarodějku, králíčka a včelku s komárem. V cíli na děti čekala medaile a drobná odměna. U tělocvičny měli naši hasiči pro děti a rodiče připravené občerstvení, mezi největší lákadla patřily palačinky od pana Lukáška, sladké dobroty od cukrářky Pavlínky Pavlátové a buchty od maminek hasiček. Hasiči pro děti připravili i doprovodný program, stříkání vody na terč a malování na obličej. Ke zpestření přispěla i škola se školkou, paní učitelky připravily opičí dráhu, lezení po laně, skládání puzzle a mnoho dalšího.

Poslední květnový víkend se konal dětský den, který pro děti připravilo sdružení myslivců Horka. Jako každý rok nechyběl skákací hrad, který si děti moc užily. Pořadatelé pro děti nachystali soutěže, malování na tvář a bohaté občerstvení.

Ukončení cvičební sezóny opékáním špekáčků. Sokolíčkům počasí moc nepřálo, i tak si to ale náležitě užili. Velký dík patří vedoucím Hance a Lídě a aktivním rodičům, kteří docházeli každé úterý s cvičením dětí pomáhat.

Přírodovědný oddíl Čolci Černčice na krajském kole soutěže Zlatý list. V celkovém hodnocení se po postupu z prvního místa z okresu umístili na nádherném 4. místě.

SDH Černčice připravilo tradiční pálení čarodějnic. Akce se konala v neděli 30.dubna 2017 od 17.00 hodin. V tento čas vyjel průvod starých veteránů od zvonice. Bylo se skutečně na co dívat. Počasí nám přálo a nejenom nejmenší si akci moc užili. Pořadatelům patří velký dík.

Den Země patřil dobrovolnické úklidové akci Ukliďme Česko 2017, kterou tento rok pořádal Spolek přátel Černčic ve spolupráci s přírodovědným oddílem Čolci. Sešli jsme se již počtvrté a tentokrát jsme uklízeli podél koryta Staré řeky. Celkem jsme sesbírali 600 kg odpadu. Celou akci jsme ukončili na bývalém hřišti opékáním špekáčků. Malým i velkým dobrovolníkům patří velký dík!

Kácení starých stromů a dopravní značení u hlavní silnice.

Dobrovolnická akce na úklid odpadu v okolí obce. Přírodovědný kroužek vysbíral v úterý 28.března odpadky kolem rybníka a v obci. Nejlepším úlovkem byl starý kočárek, na který se nám vešlo 8 plných tašek odpadků. Malým hrdinům patří velký dík a uznání!

Řeka Metuje u mostu směrem na Nahořany. Ve čtvrtek 23.2.2017 byl v dopoledních hodinách vyhlášen na řece 2.SPA. Dle hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ hladiny toků v Královéhradeckém kraji během čtvrtka na většině území kulminovaly a začaly pozvolna klesat.

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika.Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. V Černčicích se o tuto sbírku stará již řadu let paní Nováková, které patří velké uznání. Děkujeme i chlapcům, kteří v mrazivém počasí přišli popřát každému domu štěstí a zdraví v roce 2017.

Sokolíci se s Hankou Netíkovou a maminkami vydali na parádní sáňkování ke zvonici. Počasí jim k zimním radovánkám tento rok přeje :)

Krásná zimní krajina v okolí Černčic od Hany Netíkové.

Tradiční setkání u zvonice na Štědrý den začalo v 16 hodin, vystoupil pan Měšťan a pan Kondek, kteří zahráli na trubku známé vánoční koledy. O malé občerstvení a Betlémské světlo bylo postaráno.

Adventní koncert se konal 18.12.2016 v kostele sv. Jakuba. Jako tradičně vystoupily děti z mateřské a základní školy. Tento rok byla hostem paní Pavlíčková z Bohuslavic.

V neděli 12.června se konal ve spolupráci SDH a ZŠ Černčice DĚTSKÝ DEN. Velký dík patří všem, kteří se na akci podíleli.

SDH Černčice pořádalo již tradiční pálení čarodějnic. Konalo se v sobotu 30.dubna od 17.00 hodin u tělocvičny. Lampionový průvod vycházel v 19.00 hodin od kostela. Dík patří místním hasičům, kteří měli celou akci na starost.

Cvičení dětí pod vedením L.Matoušové a H.Netíkové.

Jarní úklid Černčic se skládal ze dvou akcí. 29.3. jsme se společně s dětmi z oddílu Modré Střelky vydali vysbírat odpadky kolem školy, rybníka a obchodu. V rámci celorepublikové akce "Ukliďme Česko", která se konala 16.4., jsme tento rok pořídili uklidit příkopy směrem na Vršovku, Bohuslavice a Nové Město nad Metují. Více informací v ohlédnutí za akcí.

Okolí našeho rybníka se může pochlubit vzácným hostem. V České republice se ledňáček říční vyskytuje celoročně. I přesto, že je jeho populační trend na českém území v posledních letech na mírném vzestupu, stále jej řadíme mezi silně ohrožené a tudíž i přísně chráněné druhy. Žije v blízkosti pomalu tekoucích čistých vod bohatých na ryby. Z tohoto důvodu mohou ledňáčci sloužit také jako bioindikátor čisté vody.

V neděli 28.2.2016 se v místní tělocvičně konal karneval. Pro děti byl připraven hudební doprovod, soutěže a hry. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.

V pátek 5.února se konal již tradiční masopustní průvod obcí. Každému domu přišel průvod vinšovat a přinesl dobrotu z domácí zabijačky. Pořadatelé děkují všem hostitelům, kteří připravili u svých domů malé pohoštění.

Tradiční setkání u zvonice na Štědrý den začalo od 16 hodin, vystoupil pan Měšťan a pan Kondek, kteří zahráli na trubku známé vánoční koledy. O malé občerstvení a Betlémské světlo bylo postaráno.

V neděli 13.12.2015 se konal již tradiční adventní koncert v kostele sv. Jakuba. Pan starosta celou akci uvedl a popřál všem přítomným hezké strávení adventního času. Vystoupily děti ze ZUŠ z Nového Města nad Metují, poté následovalo vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Černčice.

V neděli 7.června se konal DĚTSKÝ DEN. Na děti čekalo občerstvení, soutěže o mlsné ceny a malování na tvář.

Jana Horáková a Josef Fiala si pro nás 22.května připravili přednášku o studiu, práci a cestování v Austrálii. Děkujeme za krásný podvěčer a poutavé vyprávění.

SDH Černčice pořádalo již tradiční pálení čarodějnic. Konalo se ve čtvrtek 30.dubna od 17.00 hodin u tělocvičny. Lampionový průvod vycházel v 19.00 hodin od kostela. Velký dík patří místním hasičům, kteří měli celou akci na starost.

V rámci projektu Ukliďme Česko jsme se ve středu 18.4. vydali uklidit příkopy směrem na Bohuslavice. 9 dobrovolníků, hodina a půl práce a 16 pytlů odpadků! Mockrát děkujeme všem, kteří přišli.

V pátek 20.března se ve škole konala další cestovatelská přednáška. Přednášel Jiří Vašíček o Asii. Opět se sešlo kolem 30 posluchačů, kteří se dozvěděli mnoho nového o kultuře, přírodních památkách či stravě místních obyvatel. Všem, kteří přišli, děkujeme.

V pátek 23.ledna se konala první přednáška z cyklu "Z Černčic až na konec světa". Petra Kuncová pro nás připravila poutavé vyprávění o zemi Dálného východu. Přinesla nám na ukázku mongolský oděv a čepici z velbloudí srsti. Také jsme si mohli zahrát tradiční dětskou hru. Všem, kteří se přenášky účastnili, děkujeme.

Jako řada měst a obcí v celé republice jsme se zapojili do akce Česko zpívá koledy, kterou pořádal regionální Deník. Neměli jsme profesionální hudebníky ani zpěváky, ale za to něco mnohem cennějšího, sbor odhodlaných dětí, rodičů, babiček a dědečků, občanů naší vesnice, kteří si přišli zazpívat vánoční koledy. Díky Deníku jsme měli i dostatek zpěvníků, o které jsme se spravedlivě rozdělili. Pro občany, jak ty malé tak i velké, bylo připraveno občerstvení. Sešlo se nás zde kolem šedesáti, což na vesničku, kde bydlíme, je opravdu krásné. Největší dík patří dětem, které nás doprovodily na kytaru, flétny a klarinet, hlavně díky nim byl podvečer tak příjemným.

Adventní koncert se konal 7.12.2014 v kostele sv. Jakuba. Jako tradičně vystoupily děti z mateřské a základní školy. Tento rok byla hostem paní Pavlíčková z Bohuslavic. Pan starosta celou akci uvedl a popřál všem přítomným hezké strávení adventního času.