Poplatky za služby

Prodej známek na svoz odpadů a poplatky za psa se budou vybírat od 13. ledna 2020.

Vývoz popelnic na staré známky se bude tolerovat do 31. 3. 2020.

KALENDÁŘ SVOZU 2019

KALENDÁŘ SVOZŮ 2020

FORMULÁŘ – EVIDENCE PSŮ

V roce 2020 je možnost zaplatit poplatky hotově v úřední hodiny nebo na účet KB č. 9526551/0100, variabilní symbol uvádějte č.p. domu. Po úhradě bude známka předána majiteli. Pokud bude poplatků více je nutné do poznámky rozepsat platby.

 

Pes                                                                         100 Kč

Pronájem popelnice                                           100 Kč

Jednorázová známka a pytle na odpad            70 Kč

Modrá známka (13 svozů)                                800 Kč

Šedá známka (20 svozů)                                1 200 Kč

Žlutá známka (26 svozů)                                1 600 Kč

Popelnice o objemu 240 l           dvojnásobek ceny známky