MSSS OÁZA Nové Město nad Metují

Spolupráce naší obce s Městským střediskem sociálních služeb OÁZA trvá už čtvrtým rokem. Cílem pečovatelské služby je podporovat klienta v zachování samostatného způsobu života v jeho přirozeném domácím prostředí. Tato služba je z části dotovaná a část si hradí klient sám. Poskytovány jsou hlavně služby jako je donáška nebo dovoz oběda, nákupy, nutné pochůzky, běžné úkony osobní hygieny, celková koupel klienta, práce spojené s udržováním domácnosti, praní a žehlení prádla. Cílovou skupinou služby jsou senioři, osoby s chronickým onemocněním nebo jiným zdravotním postižením, dočasně nemocné osoby, osoby, které jsou soběstačné při základních život zajišťujících úkonech, avšak pro samostatný způsob života potřebují podporu a dopomoc druhé osoby a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Aby mohla být služba uživateli poskytnuta, je třeba podat žádost, po ní následuje rozhovor se zájemcem, dojednání podmínek a podpis smlouvy. Šetření provádí sociální pracovník MSSS Oáza. 

Dalšími službami, které MSSS Oáza nabízí také obyvatelům spádových obcí je trvalé umístění v Domově pro seniory a Odlehčovací služba. V rámci aktivní spolupráce s MSSS se podařilo zvýšit šance pro případné zájemce z řad našich občanů o umístění v domově pro seniory. V případě, že máte zájem o trvalé umístění seniora, kontaktujte vedení obce, pomůžeme umístění spolufinancovat ročním příspěvkem.

Další službou, kterou mohou naši občané využít je odlehčovací pobyt. Upozorňujeme, že tuto službu je třeba zamluvit v dostatečném předstihu tak, aby právě na Vámi zvolený termín byla volná kapacita. Naši občané mohou využít i služeb denního centra Domovinky. Posláním Domovinky je umožnit klientům se sníženou soběstačností, setkávat se se svými vrstevníky i jinými osobami a poskytovat jim v Domovince takovou podporu, aby mohli co nejdéle zůstat doma ve svém přirozeném prostředí. Více informací na telefonu 775 070 477 nebo 491 470 476.

Dovážka obědů od 1.1.2019
Od ledna 2019 obec Černčice plně hradí dopravu obědů. Cena oběda tak pro občany aktuálně činí 57,- Kč. Obědy jsou dováženy v termo-jídlonosičích, které mají klienti zapůjčené. Velkou výhodou je, že tato služba je provozována i o víkendech a svátcích. Obědy jsou z opočenské provozovny firmy SODEXO. Výběr je ze 3 jídel včetně možnosti diety.

 

Podmínky pro poskytování pečovatelské služby

  • cílovou skupinou jsou senioři od 65 let, osoby starší 53 let s chronickým onemocněním nebo jiným zdravotním postižením
  • dočasně nemocné osoby, které jsou soběstačné při základních život zajišťujících úkonech, avšak pro samostatný způsob života potřebují podporu a dopomoc druhé osoby
  • rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

 

Postup podání žádosti

1. Rozhovor se zájemcem a podání žádosti

2. Dojednání rozsahu poskytovaných služeb

3. Podpis smlouvy

 

Informace o úhradách služeb

 

Kontakt

Terénní sociální pracovnice – Bc. Kateřina Petrová, terenni.socialni@msss.cz, 775 070 481