Cvičení dětí

TJ Sokol Černčice cvičí s dětmi každé úterý od 17 do 18 hodin v místní tělocvičně. Děti se učí cvičit na nářadí skok přes kozu, šplh na tyči, cvičení na žebřinách a gymnastické sestavy na žíněnkách. Hrají míčové hry.

Sokol se účastní okresních soutěží vesnických jednot. V dubnu se koná okresní kolo v gymnastice, děti závodí v disciplíně: skok přes kozu, šplh, člunkový běh a gymnastická sestava. V červnu je okresní kolo v lehké atletice, disciplíny: hod kriketovým míčkem, skok do dálky, sprint. V září jezdíme na přespolní běh, délky tratí od 300 m do 800 m dle kategorie. Na závěr sezony TJ Sokol Starkoč pořádá závody v plavání, děti plavou od 25 m do 100 m.

S dětmi pořádáme v průběhu roku různé výlety, děti v minulém roce navštívily plavecký bazén a bowling. Každé jaro s dětmi pořádáme cyklovýlet do blízkého okolí. Po cestě opékáme buřty a hrajeme hry.

Děti cvičí bezplatně. V současné době cvičí průměrně 12 dětí různých kategorií. Rádi přivítáme nové sokolíky, také bychom uvítali cvičitele malých dětí.

Sportu zdar

Ludmila Matoušová