VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích