Pomoc Ukrajině Oblastní charita Červený Kostelec

Oblastní charita Červený Kostelec ve spolupráci s Charitou ČR organizují sbírku na pomoc Ukrajině.

Můžete přispět finančním darem na transparentní účet: 184567/0300 Variabilní symbol platby: 1500

Nebo materiálním darem ,seznam potřebných věcí zde- SEZNAM POLOŽEK PRO POMOC UKRAJINĚ   

Nakoupený materiál můžete nosit na obecní úřad a my zajistíme dovoz do skladu Oblastní charity Červený Kostelec.

informace u starosty na tel.  730 893671 nebo místostarosty tel. 730 893672

 

INFORMACE Ukrajina charita Č.K.