Změna autobusových spojů od 14.6.2021 okolních obcí a měst

Dovolujeme si Vás informovat, že z důvodu druhé etapy uzavírky Rychnovek – Jaroměř musí s platností od 14.6.2021 dojít k následujícím dočasným dopravním opatřením (do 19.9.2021):

Obec Jasenná:

Vlivem uzavírky dochází k výrazným změnám na lince 316. Linka je částí spojů prodloužena do Nového Města nad Metují, resp. částí spojů v Jaroměři k železniční stanici či do centra města. Z technologických důvodů muselo dojít po dobu uzavírky k úpravě časových poloh spojů.

Odpolední spoj do Šestajovic z technologických důvodů pojede z Jasenné už ve 14:10 po lince 313. Odpolední školní spoj linky 313 pojede z Jaroměře z technologických důvodů o cca 13 minut dříve, tj. ze zastávky Na Obci ve 13:32.

Obec Šestajovice:

Na lince 316 dochází k trasování vybraných spojů až do centra Jaroměře, resp. do Nového Města nad Metují. Odpolední spoj do Šestajovic z technologických důvodů pojede z Jasenné už ve 14:10 po lince 313.

 

662316 _ Jaroměř-Josefov-Jasenná-Šestajovice-Městec

 

Obec Velká Jesenice:

Linka 263 je prodloužena spojem 662263/10 do Nahořan, Městce, kde cestující mohou přestoupit na spoj linky 662316/7 do Nového Města nad Metují.

Vazba Velké Jesenice s Novým Městem nad Metují je řešena bez přestupu linkou 333 a 349. Linka 333 pojede spojem s odjezdem ve 13:47 z Nového Města nad Metují i o prázdninách, stejně jako spoj ve 14:03 z Velké Jesenice do Nového Města nad Metují.

Linka 330 je výrazně omezena, její spoje převezme částečně linka 263 s přestupem na linku 316 v Nahořanech Městci směr Nové Město nad Metují anebo linka 339 s přestupem v zastávce Nahořany,Městec na linku 305 směr Nové Město nad Metují a Náchod.

Ve směru do Jaroměře mohou cestující využít linku 339, která má v zastávce Rychnovek, žel.zast. vlakové přípoje v 6:11, 7:07, 10:07, 14:07, 16:07 a 18:07 do Jaroměře. Opačně je zajištěn přípoj v Rychnovku od vlaku v 10:01, 14:01, 15:01, 16:01, 18:01, z Jaroměře dále jede přímý spoj po objízdné trase přes Rychnovek do Velké Jesenice a dále přes Nahořany Městec v 16:30 a 20:30 v pracovní dny.

O víkendu jsou spoje směr Jaroměř uspíšeny v relaci Nové Město nad Metují – Rychnovek o cca 15 minut tak, aby přijely ve svůj pravidelný čas do Jaroměře. Ve směru z Jaroměře jede linka 330 o víkendu ve svůj pravidelný čas odjezdu, z Rychnovka a dalších zastávek pojedou spoje o cca 15 minut opožděny. Cestu do Jaroměře lze dále realizovat s přestupem v České Skalici, popř. v Nahořanech, Městci.

 

město Jaroměř:

Ve městě Jaroměř dochází vlivem uzavírky k posílení provozu mezi Jaroměří – Josefovem a Starým Plesem linkou 316, po dobu uzavírky vzniká školní spoj v 7:16 ze zastávky pod náměstím, který obslouží zastávky Husova, Na Obci, poliklinika, gymnázium, Sv. Čecha, Terminál HD, Nádražní, Korunní Hradby, Dělnický dům a školu v Josefově. Naopak je výrazně omezen provoz linky č.330, pro účely dojížďky mezi Terminálem HD a centrem lze ve stejný čas využít například linku 312. Naopak je bez náhrady zrušen spoj s odjezdem v 5:26 z Josefova do Nahořan, Městce, na kterém byl pravidelně odbavován 1 cestující. Cestující, kteří jedou do Nového Města nad Metují, využijí linku č.316. Upozorňujeme, že tato linka je vedena přes Josefov, tzn. ze zastávek Jaroměř, pod náměstím a Jaroměř, Husova jedou ze zastávky směr Terminál HD (železniční stanice) Linka 317 je v relaci Jaroměř – Rychnovek – Zvole po dobu uzavírky Rychnovka mimo provoz.

662330 _ Nové Město n_Met_-Nahořany-Velká Jesenice-Rychnovek-Jaroměř

662313 _ Dobruška-Opočno-Č_ Meziříčí-Král_ Lhota-Jasenná-Jaroměř

662263 _ Dobruška-Opočno-Pohoří-Č_Meziříčí-Vel_Jesenice-Česká Skalice