Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (únor 2018 – duben 2021

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (únor 2018 – duben 2021Informace o vyvěšení a zveřejnění

Typ: Veřejné vyhlášky
Původce: Královéhradecký kraj
Zveřejněno od: 13.05.2021
Zveřejněno do: 31.12.2022
Značka: