Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Záměr prodeje nepotřebného majetku traktor Zetor