PROGRAM ROZVOJE OBCE ČERNČICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE ČERNČICE

Obec Černčice se rozhodla pro zpracování Strategického rozvojového dokumentu obce pro období let 2019 – 2029, který se snaží určit a přehledně popsat směr rozvoje obce s ohledem na její charakter a potřeby. Je dlouhodobým dokumentem naznačujícím záměry obce na období deseti let. Nejedná se však o dokument neměnný, průběžně bude porovnáván se skutečností a aktualizován. Usiluje o dosažení rovnováhy mezi tím, co občané chtějí a tím, co je možné, rovnováhy mezi dalším rozvojem a ochranou stávajících přírodních a kulturních hodnot.Informace o vyvěšení a zveřejnění

Typ: Aktuality z úřadu
Původce: Pracovní skupina PRO
Zveřejněno od: 21.01.2020
Zveřejněno do: 31.12.2029
Značka: