Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelsta obce