TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Výtěžek Tříkrálové sbírky v Černčicích v roce 2016 činil 14 795,- Kč. Je to druhá nejvyšší sbírka v historii. ČESKÁ CHARITA VŠEM DÁRCŮM UPŘÍMNĚ DĚKUJE.

Jak Váš výtěžek pomáhá? Dozvědět se to můžete na webových stránkách Charity České republiky.

Podrobný popis podpořených služeb v našem kraji.