Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálová sbírka

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 v Černčicích je 17 358 Kč. Charita všem dárcům děkuje.