Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka

Výtěžek Tříkrálové sbírky v Černčicích v roce 2018 činil rekordních 16.517,- Kč

ČESKÁ CHARITA VŠEM DÁRCŮM UPŘÍMNĚ DĚKUJE.

Jak Váš výtěžek pomáhá? Dozvědět se to můžete na webových stránkách Charity České republikyPodrobný popis podpořených služeb v našem kraji.

OÚ Černčice děkuje paní Novákové, která má celou akci již několik let na starost. Velký dík patří dětem v kostýmech Tří králů (Justýnce, Martince, Pavlínce, Honzíkovi, Vítkovi, Dádovi) i Adélce, která je doprovázela.

P1240348 P1240358