Sázej stromky pro potomky

„Sázej stromky pro potomky“
Na podzim roku 2020 přes 30 místních rodin vysázelo během dvou víkendů stromořadí podél cesty za obcí. Vzhledem k nouzovému stavu bylo nutno vytvořit i organizační plán, aby jednotliví dobrovolníci přicházeli postupně pouze v rámci rodin. Stromořadí pro budoucí generace má za cíl vrátit se k našim kořenům. Staré odrůdy ovocných stromů nabízejí širokou škálu využití a zpracování jejich plodů. Původní keře nejenom, že na jaře krásně kvetou a na podzim nám dávají pěkné plody, jsou také útočištěm i potravou pro ptactvo a drobnou zvěř. Jsou významné i pro všelijaká hmyzí stvoření, například krušiny a řešetláky jsou živnou rostlinou pro žluťásky. 

Celkový rozpočet projektu byl 39 271 Kč, přičemž Nadace ČEZ přispěla na jeho realizaci dotací ve výši 34 770 Kč. Náklady obsahovaly nákup dřevin, latí, oplocení a pomocného materiálu. Ostatní přípravné práce jako byl sběr kamenů, vyměření umístění stromků a keřů, zemní práce včetně urovnání terénu, vykopání děr, dovoz zeminy a kompostu, následné vysázení stromků a keřů, oplocení, zálivka a vysetí květnaté louky, obstarali nadšení dobrovolníci. Ač je to k neuvěření, společně se zasloužili o to, že výsadba 51 stromů a 160 keřů přišla obecní rozpočet na pouhých 4 501 Kč. Duší a hybnou silou celého projektu byly dvě maminky na rodičovské dovolené. Vlasta Kobulská a Markéta Poláčková. Obě spojuje nadšení pro přírodní zahrady a zájem o staré ovocné odrůdy.
„Srdečně děkujeme malým i velkým pomocníkům, kteří svým aktivním přístupem ukázali, že jim záleží na prostředí, v němž žijí.“ Mgr. Markéta Poláčková, Bc. Vlasta Kobulská