Rozsvícení vánočního stromu v Černčicích

     Advent je doba radostného očekávání příchodu Spasitele, doba přípravy na vánoční svátky, doba rozjímání.

     Ten letošní předvánoční čas je jiný. Vzhledem k nastaveným mimořádným opatřením v souvislosti s výskytem koronaviru se advent stává komorní, nemůže být veřejnou událostí pro setkávání se s mnoha lidmi.

     Žáci základní školy poprosili panu starostu, zda by letos mohli ozdobit vánoční stromeček před černčickou zvonicí sami. Celý týden ve školní družině vyráběli ozdoby, které v pátek na stromek pověsili. Paní učitelky vyzdobily květináč a připevnily světýlka.

     V předvečer adventní neděle zastupitelé symbolicky za všechny obyvatele Černčic stromeček rozsvítili.

     Pojďte s námi společně prostřednictvím fotografií a videa nasát atmosféru Vánoc.

                                                                                                    Miroslava Ježková