pozvánka na přednášku Jak se žilo v Černčicích v době ledové

V zasedací místnosti obecního úřadu v Černčicích se 2. září od 18 hodin uskuteční přednáška Petra Čecháka s názvem „Jak se žilo v Černčicích v době ledové? Lovci mamutů z východních Čech“. Autor v ní navazuje na přednášku z ledna tohoto roku „Obec Černčice očima archeologie“, tentokráte s důrazem čistě na nejstarší nálezy z období paleolitu. Kromě vlastních artefaktů z Černčic budou posluchači seznámeni obecně s obdobím legendárních „lovců mamutů“ a nejzajímavějšími nálezy z ostatních míst východních Čech i odjinud.