Mlýn Osíček

Historie mlýna obsahuje události z období:

 • 1405 připomíná ves Osíček, příslušná k tvrzi v Černčicích
 • 1530 mlynář Osecký platí faře v Krčíně z kusu louky 3 groše a 4 malé denáry o sv. Jiří a o sv. Havle, též 2 slepice (pravděpodobně nájem)
 • 1587 Jiřík, mlynář Osický, poddaný pana Rudolfa ze Štubenberka na Novém Městě nad Metují koupil mlýn Kydlinovský u Hradce Králové za 4000 kop grošů
 • 1631 naposledy připomínán dvůr Osíček
 • v r. 1739 měl mlýn tři složení a měl jej v nájmu od vrchnosti Karel Langer za 1000 kop.
 • k mlýnu příslušely: dvůr Osíček, ves Bohuslavice bez sedmi sedláků, příslušných k mlýnu Podhornímu, Městec, Veselice, Jesenice, Slavětín, Rychnovek (z posledních vsí však jen poddaní panství Novoměstského)
 • Mlýn užívá pozemků panských (o něco více než tři jitra), z nichž mlynář ročně platí více než 4 zlaté.
 • Mlynář Štěpán z  Osička roku 1778 vedl tajné rakouské vojsko (generál Wumser) do tyla pruského tábora ve Václavicích, za to prý dostal pytel dukátů — kvůli tomu se očekávala pomsta, ale naštěstí se nic nestalo. Zdroj: Jan Beran: Paměti obce Černčice
 • r. 1852 byl mlýn vykoupen „v bezvadný dědičný majetek“, včetně pronajatých panských pozemků
 
 • v r. 1930 majitelka Eliška Štěpánová.
 • mletí obchodní i selské
 • k mlýnu náleží 11 ha pozemků, hlavně luk
 • převzaly Východočeské mlýny n.p.
 • 1950 zastaven provoz

 • 1587 Jiřík
 • 1739 Karel Langer
 • 1930 Eliška Štěpánová

Mlýn je vyobrazen na:

Mlýn na císařském otisku, 1840
© http://archivnimapy.cuzk.cz