O obci

věž-2012-019

Obec Černčice se nachází asi 4 km jihozápadně od Nového Města nad Metují v podhůří Orlických hor v nadmořské výšce pohybující se okolo 300 metrů nad mořem. K letošnímu roku zde žije 484 obyvatel. Východní částí obce prochází komunikace II.třídy, směřující z Nového Města nad Metují dále na Hradec Králové. Souběžně s touto komunikací vede katastrem obce i železniční trať z Meziměstí do Týniště nad Orlicí. Obec tak má dobré jak vlakové, tak i autobusové spojení s blízkým i vzdálenějším okolím. Směrem východ – západ prochází obcí místní komunikace od obce Vršovka do Dolska u Nahořan.