Typ: Veřejné vyhlášky

Veřejná vyhláška úprava provozu

priloha_1040340507_0_Opatreni-OP-1.pdf priloha_1040340507_1_SKM_C224e22051810210-1.pdf Informace o vyvěšení a zveřejnění Typ: Veřejné vyhlášky Původce: MěÚ Nové Město nad Metují Zveřejněno od: 18.05.2022 Zveřejněno do: 30.06.2022 Značka:

Veřejná vyhláška úprava provozu

priloha_1039875970_0_Opatreni-OP-1.pdf priloha_1039875970_1_SKM_C224e22051713000-1.pdf Informace o vyvěšení a zveřejnění Typ: Veřejné vyhlášky Původce: MěÚ Nové Město nad Metují Zveřejněno od: 18.05.2022 Zveřejněno do: 30.06.2022 Značka:

Veřejná vyhláška bobr evropský

priloha_1010607220_1_17-verejna-vyhlaska-Navrh-OOP-Bobr-OBCE.doc priloha_1010607220_2_16-OBCE-navrh-Opatreni-obecne-povahy-§-56-ZOPK_bobr.docx Informace o vyvěšení a zveřejnění Typ: Veřejné vyhlášky Původce: Královéhradecký kraj Zveřejněno od: 12.03.2022 Zveřejněno do: 31.12.2022 Značka:

Veřejná vyhláška přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Od 21.3.-30.3.2022 bude probíhat oprava poškozeného železničního mostu  na „osmě“ a v těchto dnech bude doprava řízena kyvadlovým provozem. Dne 26.3. bude provoz úplně uzavřen v době od 7.00-19.00 hodin. priloha_1009818385_1_SKM_C385122030216110-1.pdf priloha_1009818385_2_SKM_C385122030216120-1.pdf priloha_1009818385_3_SKM_C385122030216121-1.pdf priloha_1009818385_0_Oznameni-o-zahajeni-rizeni-3.pdf...

Veřejná vyhláška

verejna-vyhlaska-kormoran.pdf Informace o vyvěšení a zveřejnění Typ: Veřejné vyhlášky Původce: Královéhradecký kraj Zveřejněno od: 28.02.2022 Zveřejněno do: 31.12.2023 Značka:

Návrh opatření obecné povahy

priloha_912637684_4_04_Seznam_obci_dle_oblasti_povodi-1-1.pdf priloha_912637684_1_01_navrh_OOP_NPP_Labe-1.pdf priloha_912637684_2_02_navrh_OOP_NPP_Dunaje-1.pdf priloha_912637684_3_03_navrh_OOP_NPP_Odry-1.pdf priloha_912637684_0_MZE-33053_2021-15121.pdf Informace o vyvěšení a zveřejnění Typ: Veřejné vyhlášky Původce: Ministerstvo zemědělství Zveřejněno od: 01.06.2021 Zveřejněno do: 31.12.2022 Značka: