Původce: DSO Novoměstsko

DSO Region Novoměstko závěrečný účet

DSO-RN-Fin-2_12-k-31122019.pdf DSO-RN-Přehled-o-peněžních-tocích-2019.pdf DSO-RN-Přehled-o-změnách-kapitálu-2019.pdf DSO-RN-Příloha-2019.pdf DSO-RN-Rozvaha-2019.pdf DSO-RN-Výkaz-zisku-a-ztráty-2019.pdf DSO-RN-závěrečný-účet-2019-návrh.pdf DSO-RN-Zpráva-o-kontrole-hospodaření-2019.pdf DSO-RN-Zpráva-strana-6.pdf Informace o vyvěšení a zveřejnění Typ: Dobrovolné svazky obcí Původce: DSO Novoměstsko Zveřejněno od: 29.05.2020 Zveřejněno do: 16.06.2020 Značka: