Původce: DSO Metuje

návrh závěrečného účtu DSO Metuje

audit-zprava-DSO-Metuje.pdf FIN.pdf inventarizační-zpráva.pdf Návrh-závěrečníého-účtu.pdf Příloha-svazky-obcí.pdf Rozvaha.pdf Výkaz-zisku-a-ztrát.pdf Informace o vyvěšení a zveřejnění Typ: Dobrovolné svazky obcí Původce: DSO Metuje Zveřejněno od: 25.05.2020 Zveřejněno do: 31.12.2020 Značka: