Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti

Rada Královéhradeckého kraje schválila na svém jednání
9.5.2022 vyhlášení dotačního programu na kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti č.
22OPK01. Text výzvy dotačního programu, ve které občané najdou veškeré informace a
podmínky pro podání žádosti, je zveřejněn na úřední desce kraje nebo na Evropská unie, EHP, granty a dotace – Kotlíkové dotace | Královéhradecký kraj (kr-kralovehradecky.cz)

První registrace žádostí o kotlíkovou dotaci bude možná 15. 6. od 10 do 14 hodin a poté
v termínech 29. 6., 13. 7., 27. 7., 10. 8. a 24. 8. 2022. Po registraci bude žadateli zpřístupněn
formulář žádosti k vyplnění a odeslání v systému DOTIS. Po odeslání v systému DOTIS je
nutné doručit listinnou podobu žádosti včetně všech příloh na Krajský úřad Královéhradeckého
kraje.
Finanční podpora je určena pro nízkopříjmové domácnosti – čistý příjem na člena domácnosti
nebyl v roce 2020 vyšší než 170 900 Kč. Mezi oprávněné žadatele, bez ohledu na výši příjmu,
patří také domácnosti složené výhradně z osob ve starobním důchodu nebo invalidním
důchodu třetího stupně, dále nezletilých žadatelů nebo studentů do 26 let, a také žadatelů,
kteří v období od začátku roku 2020 do doby podání žádosti pobírali dávky v hmotné nouzi
nebo příspěvek na bydlení.
Dotace bude sloužit na výměnu kotlů s ručním přikládáním první a druhé emisní třídy na tuhá
paliva za kotel na biomasu (ruční i automat), plynový kondenzační kotel (omezeně) nebo
tepelné čerpadlo. Podporu není možné získat na výměnu stávajícího plynového kotle.
Pro konzultace byla zřízena infolinka 722 960 675, provozní doba Po-Pá 8-16:00 hodin,
e-mail: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz
Pracovníci „kotlíkových dotací“ jsou k dispozici pro telefonické konzultace každý den.
Ing. Jitka Hejlová, mobil:6070940578, e-mail: jhejlova@kr-kralovehradecky.cz
Bc. Iveta Lásková, mobil: 725 948 531, e-mail: ivlaskova@kr-kralovehradecky.cz
Ing. Luboš Pechánek, mobil: 702 075 891, e-mail: lpechanek@kr-kralovehradecky.cz
Ing. Martina Pavlistová, tel.: mobil: 601 350 994, e-mail: mpavlistova@kr-kralovehradecky.cz

 

priloha_1039385602_1_Výzva 22OPK01