Dodatkové tabule na autobusových zastávkách

Na autobusových zastávkách jsou nově instalovány dodatkové tabule , kde je informace o zóně IREDO a z QR kódu lze zjistit nejbližší odjezd autobusu z dané zastávky. 

 

Dodatkové tabule na autobusových zastávkách