Ceny vodného v roce 2021

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. na svém zasedání dne 5. 11. 2020 rozhodlo o úpravě cen pro rok 2021 takto:
Vodné 38,14 Kč/ m3(cena bez DPH)  41,95 Kč/ m3(cena s DPH)
Od 1. 1. 2021 dochází oproti roku 2020 ke zvýšení ceny pitné vody celkem o 3,42 Kč/m3, to je o 4,2% (včetně DPH).

Důvodem je zvýšení nákladů na likvidaci kalů z čistíren odpadních vod a obnovu infrastrukturního majetku.
Na vývoj ceny má vliv i předpokládaný růst inflace ve výši 3,3 %.