Cena vodného na rok 2024

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. na svém zasedání dne 30.11.2023
posoudilo všechny závazné podmínky cenové regulace, jimiž je společnost vázána, a rozhodlo o
úpravě cen pro rok 2024     55,66 Kč/m3 včetně DPH