Cena vodného a stočného na rok 2022

Představenstvo Vodovody a kanalizace Náchod rozhodlo o úpravě cen na rok 2022- vodné 44,00 Kč/m3 včetně DPH

Od 1.1.2022 došlo k navýšení ceny pitné vody oproti roku 2021 o 2,05 Kč/m3 včetně DPH