Nádoba na jedlé oleje

Na sběrném místě u prodejny je k dipozici nová nádoba na jedlé oleje a tuky. Nevylévejte starý potravinářský olej do odpadu nebo volné přírody. Raději ho vhoďte v uzavřených plastových obalech do označené nádoby u prodejny a my ho ekologicky zlikvidujeme. Do kontejneru PATŘÍ všechny rostlinné fritovací oleje a tuky z kuchyní v uzavřené pet lahvi. Do kontejneru NEPATŘÍ motorové minerální oleje a nebezpečná maziva určená jen pro sběrný dvůr, prázdné lahve a obaly od olejů a tuků.Informace o vyvěšení a zveřejnění

Typ: Aktuality z úřadu
Původce: OÚ Černčice
Zveřejněno od: 01.04.2020
Zveřejněno do: 31.12.2020
Značka: