Uzavírka silnice Černčice-Krčín

Informujeme Vás o objízdných trasách uzávěry  II etapy rekonstrukce silnice 308 Bohuslavice-Nové Město nad Metují.

Rekonstrukce bude započata 12.4.2021 s předpokládaným termínem dokončení 31.10.2021.

O detailech jednotlivých uzávěr 1-7 viz mapa vás budeme informovat v nejbližší době