Poplatky za služby

Prodej známek na svoz odpadů, poplatek za psa a poplatek z hrobu se budou vybírat od 22.ledna 2018. Vývoz popelnic na staré známky bude tolerován do 30.dubna 2018.

Kalendář svozu odpadu na rok 2018 

Pes

100 Kč

Hrob (poplatek na 10 let)

100 Kč

Pronájem popelnice

140 Kč

Jednorázová známka

70 Kč

Modrá známka (13 svozů)

800 Kč

Šedá známka (20 svozů)

1200 Kč

Žlutá známka (23 svozů)

1600 Kč

Popelnice o objemu 240 l

dvojnásobek ceny dle známky