Spolek přátel Černčic

Spolek přátel Černčic je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Vznikl k 1.3.2017.

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci ochrany přírody a kulturních hodnot k aktivní činnosti na jejich ochranu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí a kultury.

Zakládající členové: Mgr.Markéta Poláčková (předseda), Jaroslava Jelenová (pokladník), PhDr. Jana Tomanová.

Kontaktní údaje: Spolek přátel Černčic, Černčice 105, PSČ: 549 01, IČ: 05845645