Poplatky za služby

Prodej známek na svoz odpadů a další poplatky se budou vybírat od 10. ledna 2019. Je možnost zaplatit poplatky hotově nebo na účet KB č. 9526551/0100, variabilní symbol uvádějte č. p. domu. Po úhradě bude známka předána majiteli. Pokud bude poplatků více je nutné do poznámky uvést informaci za co je platba.

Vývoz popelnic na staré známky bude tolerován do 31. března 2019.

SVOZOVÝ KALENDÁŘ 2019

Pes
100 Kč
Hrob (poplatek na 10 let)
100 Kč
Pronájem popelnice
100 Kč
Jednorázová známka
70 Kč
Modrá známka (13 svozů)
800 Kč
Šedá známka (20 svozů)
1 200 Kč
Žlutá známka (23 svozů)
1 600 Kč
Popelnice o objemu 240 l
dvojnásobek ceny dle známky