Fotogalerie

Ukliďme Česko se konalo 7.dubna od 13 hodin. Letošní ročník byl pro nás velkým překvapením, celkem přišlo pomoci rekordních 39 dobrovolníků a mohli jsme se tak vydat na více míst najednou. Vysbíraly se příkopy směrem na Nové Město nad Metují a na Bohuslavice. Další parta prošla celou vesnici a zajela i ke včelínu směrem na Nahořany, kde si někdo spletl přírodu se skládkou. Kluci spravili chodník u Mačků. Přírodovědný oddíl Čolci se tento den přidal a vysbíral lesík pod vesnicí. Bylo opravdu nádherně, všechno v lese kvetlo a nejvíc si to bezesporu užily děti. Po akci jsme si opekli špekáčky, maminky uchystaly výborné sladké dobroty, dospělí si dali skleničku na posilnění a povídalo se a bavilo u ohně ještě dlouho po setmění. Všem dobrovolníkům moc děkujeme. Také bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří poklízí kolem svých domů pravidelně po celý rok. Při úklidu to bylo skutečně znát! SHRNUTÍ V ČÍSLECH: 35 PYTLŮ ODPADU, 39 DOBROVOLNÍKŮ VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ, 3 HODINY PRÁCE. Každý kousek uklizené přírody má smysl!

Masopustní průvod se konal v sobotu 10.února od 13 hodin. Již tradičně celý průvod masek uvítal před školou pan starosta. Akce se tento rok účastnili kromě dětí, pracovníků školy, školky, OÚ i rodiče a vytvořili tak krásnou atmosféru pro všechny v průvodu i pro místní obyvatele. Ke každému domu přišel průvod vinšovat a přinesl dobrotu v podobě tlačenky a prejtu. Všem, kteří se na akci podíleli, patří velké poděkování. Dík patří i lidem, kteří čekali s otevřenou náručí a připravili pohoštění pro malé i velké.

Dětský karneval se konal v neděli 4.února v místní tělocvičně. Organizátorem byl OÚ a ZŠ a MŠ Černčice. Paní učitelky z MŠ si pro děti přichystaly soutěže, výzdobu a o hudební doprovod se postaral pan Kárník. Místní hasičky připravily bohaté občerstvení. Děti si odpoledne moc užily. Pořadatelům patří velký dík.

Cvičení dětí pod vedením L.Matoušové a H.Netíkové. V tomto roce má cvičení velkou oblibu, pravidelně dochází každé úterý do tělocvičny více jak 20 dětí.

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky. Jedná se o největší dobrovolnickou akci u nás. Výtěžek sbírky v Černčicích v roce 2018 činil rekordních 16.517,- Kč. ČESKÁ CHARITA VŠEM DÁRCŮM UPŘÍMNĚ DĚKUJE. OÚ Černčice děkuje paní Novákové, která má celou akci již několik let na starost. Velký dík patří dětem v kostýmech Tří králů (Justýnce, Martince, Pavlínce, Honzíkovi, Vítkovi, Dádovi) i Adélce, která je doprovázela.

Tradiční setkání u zvonice na Štědrý den začalo v 16 hodin, vystoupil pan Měšťan a pan Kondek, kteří zahráli na trubku známé vánoční koledy. Součástí setkání bylo malé občerstvení a betlémské světlo.

Vánoční koncert se konal 8.12.2017 v kostele sv. Jakuba. Jako tradičně vystoupily děti z mateřské a základní školy. Tento rok byli hostem Svědíkovi. Pan starosta popřál všem přítomným hezké strávení adventního času.

Adventní koncert na nevšední dobové nástroje se konal první adventní neděli 3.12.2017 od 17 hodin v kostele sv.Jakuba. Koncert uvedl pan starosta a poté předal slovo kvartetu Solideo, který během hodiny zahrál skladby na dobové nástroje napříč 6 stoletími.

Spolek přátel Černčic pořádal v neděli 8.října 2017 Podzimní štrúdlování. Sešlo se 9 soutěžních štrúdlů na slaný i sladký způsob. Výborné byly všechny, a tak bylo skutečně těžké vybrat ten nejlepší. Pohodové odpoledne jsme strávili u výborné kávy, s poslechem hudby, nechyběl hudební kvíz a taneční soutěž. Děkujeme pořadatelům a všem, kteří přišli.

Ukliďme Česko letos poprvé i na podzim Již tradičně se každé jaro zapojujeme do úklidu v rámci projektu „Ukliďme Česko“. Tento rok se poprvé koná akce i na podzim. Spolek přátel Černčic ve spolupráci s přírodovědným oddílem Čolci uskutečnil v sobotu dne 9. 9. 2017 dobrovolnou akci na úklid veřejného prostranství v okolí rybníka a „starého hřiště“. Jednalo se o úklid odpadků, vyřezání křovin, posekání plevele, vyčištění chodníků a krajnic. Této akce se zúčastnilo 13 dospělých a 9 dětí. Likvidaci vyřezaných větví si vzal na starost pan starosta. Po akci bylo připraveno pohoštění pro malé i velké. Všem dobrovolníkům, kteří přišli, děkujeme.

Od září minulého roku se schází pravidelně v Černčicích parta kluků, kteří si chodí zakopat. Ujali se jich trenéři Martin Řehák a Jarda Poláček s cílem naučit je nohejbal. Pro velký zájem byli rozděleni na mladší, kteří trénují ve čtvrtek a na starší, kteří trénují každé pondělí. 25.6. se od 9 hodin konal v Černčicích na kurtech poslední letošní turnaj před prázdninami.

V neděli 11.6.2017 se konal 1. ročník Pohádkového lesa. Spolek přátel Černčic s dobrovolníky si pro děti nachystal 10 pohádkových stanovišť, kde mohly během pohádkové cesty potkat včelky, skřítky, vodníky, babku kořenářku, víly, loupežníky, hejkaly, moudrou čarodějku, králíčka a včelku s komárem. V cíli na děti čekala medaile a drobná odměna. U tělocvičny měli naši hasiči pro děti a rodiče připravené občerstvení, mezi největší lákadla patřily palačinky od pana Lukáška, sladké dobroty od cukrářky Pavlínky Pavlátové a buchty od maminek hasiček. Hasiči pro děti připravili i doprovodný program, stříkání vody na terč a malování na obličej. Ke zpestření přispěla i škola se školkou, paní učitelky připravily opičí dráhu, lezení po laně, skládání puzzle a mnoho dalšího.

Poslední květnový víkend se konal dětský den, který pro děti připravilo sdružení myslivců Horka. Jako každý rok nechyběl skákací hrad, který si děti moc užily. Pořadatelé pro děti nachystali soutěže, malování na tvář a bohaté občerstvení.

Ukončení cvičební sezóny opékáním špekáčků. Sokolíčkům počasí moc nepřálo, i tak si to ale náležitě užili. Velký dík patří vedoucím Hance a Lídě a aktivním rodičům, kteří docházeli každé úterý s cvičením dětí pomáhat.

Přírodovědný oddíl Čolci Černčice na krajském kole soutěže Zlatý list. V celkovém hodnocení se po postupu z prvního místa z okresu umístili na nádherném 4. místě.

SDH Černčice připravilo tradiční pálení čarodějnic. Akce se konala v neděli 30.dubna 2017 od 17.00 hodin. V tento čas vyjel průvod starých veteránů od zvonice. Bylo se skutečně na co dívat. Počasí nám přálo a nejenom nejmenší si akci moc užili. Pořadatelům patří velký dík.

Den Země patřil dobrovolnické úklidové akci Ukliďme Česko 2017, kterou tento rok pořádal Spolek přátel Černčic ve spolupráci s přírodovědným oddílem Čolci. Sešli jsme se již počtvrté a tentokrát jsme uklízeli podél koryta Staré řeky. Celkem jsme sesbírali 600 kg odpadu. Celou akci jsme ukončili na bývalém hřišti opékáním špekáčků. Malým i velkým dobrovolníkům patří velký dík!

Kácení starých stromů a dopravní značení u hlavní silnice.

Dobrovolnická akce na úklid odpadu v okolí obce. Přírodovědný kroužek vysbíral v úterý 28.března odpadky kolem rybníka a v obci. Nejlepším úlovkem byl starý kočárek, na který se nám vešlo 8 plných tašek odpadků. Malým hrdinům patří velký dík a uznání!

Řeka Metuje u mostu směrem na Nahořany. Ve čtvrtek 23.2.2017 byl v dopoledních hodinách vyhlášen na řece 2.SPA. Dle hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ hladiny toků v Královéhradeckém kraji během čtvrtka na většině území kulminovaly a začaly pozvolna klesat.

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika.Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. V Černčicích se o tuto sbírku stará již řadu let paní Nováková, které patří velké uznání. Děkujeme i chlapcům, kteří v mrazivém počasí přišli popřát každému domu štěstí a zdraví v roce 2017.

Sokolíci se s Hankou Netíkovou a maminkami vydali na parádní sáňkování ke zvonici. Počasí jim k zimním radovánkám tento rok přeje :)

Krásná zimní krajina v okolí Černčic od Hany Netíkové.

Tradiční setkání u zvonice na Štědrý den začalo v 16 hodin, vystoupil pan Měšťan a pan Kondek, kteří zahráli na trubku známé vánoční koledy. O malé občerstvení a Betlémské světlo bylo postaráno.

Adventní koncert se konal 18.12.2016 v kostele sv. Jakuba. Jako tradičně vystoupily děti z mateřské a základní školy. Tento rok byla hostem paní Pavlíčková z Bohuslavic.

V neděli 12.června se konal ve spolupráci SDH a ZŠ Černčice DĚTSKÝ DEN. Velký dík patří všem, kteří se na akci podíleli.

SDH Černčice pořádalo již tradiční pálení čarodějnic. Konalo se v sobotu 30.dubna od 17.00 hodin u tělocvičny. Lampionový průvod vycházel v 19.00 hodin od kostela. Dík patří místním hasičům, kteří měli celou akci na starost.

Cvičení dětí pod vedením L.Matoušové a H.Netíkové.

Jarní úklid Černčic se skládal ze dvou akcí. 29.3. jsme se společně s dětmi z oddílu Modré Střelky vydali vysbírat odpadky kolem školy, rybníka a obchodu. V rámci celorepublikové akce "Ukliďme Česko", která se konala 16.4., jsme tento rok pořídili uklidit příkopy směrem na Vršovku, Bohuslavice a Nové Město nad Metují. Více informací v ohlédnutí za akcí.

Okolí našeho rybníka se může pochlubit vzácným hostem. V České republice se ledňáček říční vyskytuje celoročně. I přesto, že je jeho populační trend na českém území v posledních letech na mírném vzestupu, stále jej řadíme mezi silně ohrožené a tudíž i přísně chráněné druhy. Žije v blízkosti pomalu tekoucích čistých vod bohatých na ryby. Z tohoto důvodu mohou ledňáčci sloužit také jako bioindikátor čisté vody.

V neděli 28.2.2016 se v místní tělocvičně konal karneval. Pro děti byl připraven hudební doprovod, soutěže a hry. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.

V pátek 5.února se konal již tradiční masopustní průvod obcí. Každému domu přišel průvod vinšovat a přinesl dobrotu z domácí zabijačky. Pořadatelé děkují všem hostitelům, kteří připravili u svých domů malé pohoštění.

Tradiční setkání u zvonice na Štědrý den začalo od 16 hodin, vystoupil pan Měšťan a pan Kondek, kteří zahráli na trubku známé vánoční koledy. O malé občerstvení a Betlémské světlo bylo postaráno.

V neděli 13.12.2015 se konal již tradiční adventní koncert v kostele sv. Jakuba. Pan starosta celou akci uvedl a popřál všem přítomným hezké strávení adventního času. Vystoupily děti ze ZUŠ z Nového Města nad Metují, poté následovalo vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Černčice.

V neděli 7.června se konal DĚTSKÝ DEN. Na děti čekalo občerstvení, soutěže o mlsné ceny a malování na tvář.

Jana Horáková a Josef Fiala si pro nás 22.května připravili přednášku o studiu, práci a cestování v Austrálii. Děkujeme za krásný podvěčer a poutavé vyprávění.

SDH Černčice pořádalo již tradiční pálení čarodějnic. Konalo se ve čtvrtek 30.dubna od 17.00 hodin u tělocvičny. Lampionový průvod vycházel v 19.00 hodin od kostela. Velký dík patří místním hasičům, kteří měli celou akci na starost.

V rámci projektu Ukliďme Česko jsme se ve středu 18.4. vydali uklidit příkopy směrem na Bohuslavice. 9 dobrovolníků, hodina a půl práce a 16 pytlů odpadků! Mockrát děkujeme všem, kteří přišli.

V pátek 20.března se ve škole konala další cestovatelská přednáška. Přednášel Jiří Vašíček o Asii. Opět se sešlo kolem 30 posluchačů, kteří se dozvěděli mnoho nového o kultuře, přírodních památkách či stravě místních obyvatel. Všem, kteří přišli, děkujeme.

V pátek 23.ledna se konala první přednáška z cyklu "Z Černčic až na konec světa". Petra Kuncová pro nás připravila poutavé vyprávění o zemi Dálného východu. Přinesla nám na ukázku mongolský oděv a čepici z velbloudí srsti. Také jsme si mohli zahrát tradiční dětskou hru. Všem, kteří se přenášky účastnili, děkujeme.

Jako řada měst a obcí v celé republice jsme se zapojili do akce Česko zpívá koledy, kterou pořádal regionální Deník. Neměli jsme profesionální hudebníky ani zpěváky, ale za to něco mnohem cennějšího, sbor odhodlaných dětí, rodičů, babiček a dědečků, občanů naší vesnice, kteří si přišli zazpívat vánoční koledy. Díky Deníku jsme měli i dostatek zpěvníků, o které jsme se spravedlivě rozdělili. Pro občany, jak ty malé tak i velké, bylo připraveno občerstvení. Sešlo se nás zde kolem šedesáti, což na vesničku, kde bydlíme, je opravdu krásné. Největší dík patří dětem, které nás doprovodily na kytaru, flétny a klarinet, hlavně díky nim byl podvečer tak příjemným.

Adventní koncert se konal 7.12.2014 v kostele sv. Jakuba. Jako tradičně vystoupily děti z mateřské a základní školy. Tento rok byla hostem paní Pavlíčková z Bohuslavic. Pan starosta celou akci uvedl a popřál všem přítomným hezké strávení adventního času.