Úřední deska v elektronické podobě funguje na stejném principu jako ta klasická, dokumenty jsou zde vyvěšené dle zákonem stanovené lhůty, poté přecházejí do archivu. Dokumenty jsou pro Vás přístupné ale i po vypršení této lhůty. Naleznout je můžete v sekci důležité dokumenty, kde jsou pro lepší orientaci chronologicky a tématicky seřazené.

Datum vyvěšení Název Dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Stažení
27.9.2017 Stavební povolení Drážní úřad 15.10.2017 Stáhnout
18.9.2017 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise OÚ Černčice 22.10.2017 Stáhnout
11.9.2017 Zápis ze schůze OZ 28.8.2017 OÚ Černčice 11.10.2017 Stáhnout
13.5.2017 Schválený závěrečný účet OÚ Černčice 31.5.2018 Stáhnout