Sociální služby

Obec Černčice nadále rozvíjí sociální služby pro naše občany. Spolupracujeme s MěSSS Oáza a nově i s oblastní charitou Náchod.  Naši občané tak mohou využívat terénní pečovatelskou službu přímo v jejich domácím prostředí.

Od září 2019 jsme se stali součástí projektu „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“ a zapojili se do distribuce Seniorské obálky.