Obecní úřad

Vážení občané,

připravili jsme pro Vás nové webové stránky. Stránky obecních úřadů musí splňovat zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace. Tyto informace ale tvoří jen nepatrnou část, kterou bychom zde pro Vás do budoucna chtěli zpřístupnit.

Úřední deska v elektronické podobě funguje na stejném principu jako ta klasická, dokumenty jsou zde vyvěšené dle zákonem stanovené lhůty, poté přecházejí do archívu. Dokumenty jsou pro Vás přístupné ale i po vypršení této lhůty. Naleznout je můžete v sekci důležité dokumenty, kde jsou pro lepší orientaci chronologicky a tématicky seřazené.

Pevně věříme, že se naše stránky stanou místem, kde může každý občan získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem i pro život v obci.

Mgr. Markéta Poláčková, místostarostka obce