Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Oficiální název Obec Černčice
2. Důvod a způsob založení dle zákona č.128/2000 Sb.
3. Organizační struktura místní samospráva
4. Kontaktní spojení kontaktní údaje
5. Případné platby můžete poukázat 9526551/100
6. IČO 00272558
7. DIČ obec není plátcem DPH
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce důležité dokumenty
9. Žádosti o informace osobně na OÚ v úřední hodiny, písemně
10. Příjem žádostí a dalších podání na OÚ v úřední hodiny
11. Opravné prostředky odvolánístížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
12. Formuláře na OÚ v úřední hodiny, formuláře ke stažení
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací na OÚ v úřední hodiny, internetové stránky Portálu veřejné správy České republiky
14. Nejdůležitější předpisy zákon č. 128/2000 Sb., zákon č. 106/1999 Sb., nejdůležitější zákony
15. Sazebník úhrad za poskytování informací informace poskytujeme zdarma jako službu občanům
16. Závěrečný účet důležité dokumenty