Fotogalerie

Řeka Metuje 24.2.2017

Řeka Metuje u mostu směrem na Nahořany. Ve čtvrtek 23.2.2017 byl v dopoledních hodinách vyhlášen na řece 2.SPA. Dle hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ hladiny toků v Královéhradeckém kraji během čtvrtka na většině území kulminovaly a začaly pozvolna klesat.

Tři králové

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika.Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. V Černčicích se o tuto sbírku stará již řadu let paní Nováková, které patří velké uznání. Děkujeme i chlapcům, kteří v mrazivém počasí přišli popřát každému domu štěstí a zdraví v roce 2017.

Sokolíci na sněhu

Sokolíci se s Hankou Netíkovou a maminkami vydali na parádní sáňkování ke zvonici. Počasí jim k zimním radovánkám tento rok přeje :)

Leden 2017

Krásná zimní krajina v okolí Černčic od Hany Netíkové.

Štědrovečerní setkání před zvonicí

Tradiční setkání u zvonice na Štědrý den začalo v 16 hodin, vystoupil pan Měšťan a pan Kondek, kteří zahráli na trubku známé vánoční koledy. O malé občerstvení a Betlémské světlo bylo postaráno.

Adventní koncert 2016

Adventní koncert se konal 18.12.2016 v kostele sv. Jakuba. Jako tradičně vystoupily děti z mateřské a základní školy. Tento rok byla hostem paní Pavlíčková z Bohuslavic.

Dětský den SDH

V neděli 12.června se konal ve spolupráci SDH a ZŠ Černčice DĚTSKÝ DEN. Velký dík patří všem, kteří se na akci podíleli.

Čarodějnice 2016

SDH Černčice pořádalo již tradiční pálení čarodějnic. Konalo se v sobotu 30.dubna od 17.00 hodin u tělocvičny. Lampionový průvod vycházel v 19.00 hodin od kostela. Dík patří místním hasičům, kteří měli celou akci na starost.

Sokolíci

Cvičení dětí pod vedením L.Matoušové a H.Netíkové.

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016

Jarní úklid Černčic se skládal ze dvou akcí. 29.3. jsme se společně s dětmi z oddílu Modré Střelky vydali vysbírat odpadky kolem školy, rybníka a obchodu. V rámci celorepublikové akce "Ukliďme Česko", která se konala 16.4., jsme tento rok pořídili uklidit příkopy směrem na Vršovku, Bohuslavice a Nové Město nad Metují. Více informací v ohlédnutí za akcí.

Ledňáček říční

Okolí našeho rybníka se může pochlubit vzácným hostem. V České republice se ledňáček říční vyskytuje celoročně. I přesto, že je jeho populační trend na českém území v posledních letech na mírném vzestupu, stále jej řadíme mezi silně ohrožené a tudíž i přísně chráněné druhy. Žije v blízkosti pomalu tekoucích čistých vod bohatých na ryby. Z tohoto důvodu mohou ledňáčci sloužit také jako bioindikátor čisté vody.

Dětský karneval 2016

V neděli 28.2.2016 se v místní tělocvičně konal karneval. Pro děti byl připraven hudební doprovod, soutěže a hry. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.

Masopust 2016

V pátek 5.února se konal již tradiční masopustní průvod obcí. Každému domu přišel průvod vinšovat a přinesl dobrotu z domácí zabijačky. Pořadatelé děkují všem hostitelům, kteří připravili u svých domů malé pohoštění.

Štědrovečerní setkání u zvonice

Tradiční setkání u zvonice na Štědrý den začalo od 16 hodin, vystoupil pan Měšťan a pan Kondek, kteří zahráli na trubku známé vánoční koledy. O malé občerstvení a Betlémské světlo bylo postaráno.

Adventní koncert 2015

V neděli 13.12.2015 se konal již tradiční adventní koncert v kostele sv. Jakuba. Pan starosta celou akci uvedl a popřál všem přítomným hezké strávení adventního času. Vystoupily děti ze ZUŠ z Nového Města nad Metují, poté následovalo vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Černčice.

Dětský den

V neděli 7.června se konal DĚTSKÝ DEN. Na děti čekalo občerstvení, soutěže o mlsné ceny a malování na tvář.

Austrálie

Jana Horáková a Josef Fiala si pro nás 22.května připravili přednášku o studiu, práci a cestování v Austrálii. Děkujeme za krásný podvěčer a poutavé vyprávění.

Čarodějnice

SDH Černčice pořádalo již tradiční pálení čarodějnic. Konalo se ve čtvrtek 30.dubna od 17.00 hodin u tělocvičny. Lampionový průvod vycházel v 19.00 hodin od kostela. Velký dík patří místním hasičům, kteří měli celou akci na starost.

Ukliďme Česko

V rámci projektu Ukliďme Česko jsme se ve středu 18.4. vydali uklidit příkopy směrem na Bohuslavice. 9 dobrovolníků, hodina a půl práce a 16 pytlů odpadků! Mockrát děkujeme všem, kteří přišli.

Filipíny, Indonésie, Vietnam

V pátek 20.března se ve škole konala další cestovatelská přednáška. Přednášel Jiří Vašíček o Asii. Opět se sešlo kolem 30 posluchačů, kteří se dozvěděli mnoho nového o kultuře, přírodních památkách či stravě místních obyvatel. Všem, kteří přišli, děkujeme.

Mongolsko

V pátek 23.ledna se konala první přednáška z cyklu "Z Černčic až na konec světa". Petra Kuncová pro nás připravila poutavé vyprávění o zemi Dálného východu. Přinesla nám na ukázku mongolský oděv a čepici z velbloudí srsti. Také jsme si mohli zahrát tradiční dětskou hru. Všem, kteří se přenášky účastnili, děkujeme.

Česko zpívá koledy

Jako řada měst a obcí v celé republice jsme se zapojili do akce Česko zpívá koledy, kterou pořádal regionální Deník. Neměli jsme profesionální hudebníky ani zpěváky, ale za to něco mnohem cennějšího, sbor odhodlaných dětí, rodičů, babiček a dědečků, občanů naší vesnice, kteří si přišli zazpívat vánoční koledy. Díky Deníku jsme měli i dostatek zpěvníků, o které jsme se spravedlivě rozdělili. Pro občany, jak ty malé tak i velké, bylo připraveno občerstvení. Sešlo se nás zde kolem šedesáti, což na vesničku, kde bydlíme, je opravdu krásné. Největší dík patří dětem, které nás doprovodily na kytaru, flétny a klarinet, hlavně díky nim byl podvečer tak příjemným.

Adventní koncert

Adventní koncert se konal 7.12.2014 v kostele sv. Jakuba. Jako tradičně vystoupily děti z mateřské a základní školy. Tento rok byla hostem paní Pavlíčková z Bohuslavic. Pan starosta celou akci uvedl a popřál všem přítomným hezké strávení adventního času.

Pohled na obec